We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 216.8 (+4.2 SEK) on 13-Nov-2018 17:29

Select region


Global site


Family_eating_clementine_on_terrace_4.tif

De markt voor persoonlijke hygiëne omvat de markt voor het bedrijfsgebied Personal Care van Essity, en de markt voor tissue omvat de markt voor Essity’s bedrijfsgebieden Consumer Tissue en Professional Hygiene.

In 2016 bedroeg de wereldwijde hygiëne- en gezondheidsmarkt ongeveer EUR 112 miljard, waarvan de wereldwijde markt voor persoonlijke hygiëne ongeveer EUR 56,5 miljard bedroeg en de wereldwijde markt voor tissue ongeveer EUR 55,5 miljard. De wereldwijde markt voor personal care wordt onderverdeeld in babyluiers (ongeveer EUR 23,0 miljard), vrouwelijke hygiëne (ongeveer EUR 12,8 miljard), incontinentieproducten (ongeveer EUR 9,1 miljard) en medische oplossingen (ongeveer EUR 11,6 miljard). De wereldwijde markt voor tissue wordt onderverdeeld in consumer tissue (ongeveer EUR 41,6 miljard) en professional hygiëne (ongeveer 13,8 miljard).

Personal Care

De consumptiegroei op het gebied van persoonlijke hygiëneproducten wordt ondersteund door gunstige demografische trends in opkomende en volwassen markten. Het groeipotentieel voor persoonlijke hygiëneproducten is het grootst in opkomende markten, waar de marktpenetratie beduidend lager is dan in volwassen markten, en waar verstedelijking, verbeterde infrastructuur en de detailhandel zich snel ontwikkelen. Een voorbeeld van de lagere marktpenetratie in opkomende markten is het verbruiksniveau voor babyluiers en incontinentieproducten, dat per hoofd per jaar in Azië respectievelijk slechts een vijfde en een zesde is van dat in West-Europa. In volwassen markten hebben babyluiers en vrouwelijke hygiëneproducten een hoge marktpenetratie bereikt. De marktpenetratie voor incontinentieproducten in volwassen markten is echter nog altijd laag voor bepaalde productsegmenten, met name onder mannen. Dit kan komen door een gebrek aan bewustzijn wat betreft incontinentie en het taboe dat erop rust.

Tissue

Het groeipotentieel voor tissueproducten wordt geacht het grootst te zijn in opkomende markten, waar de marktpenetratie beduidend lager is dan in volwassen markten, en waar verstedelijking, verbeterde infrastructuur en de detailhandel zich snel ontwikkelen. Een voorbeeld van de lagere marktpenetratie in opkomende markten is dat het verbruiksniveau van tissue per hoofd per jaar in Oost-Europa slechts een derde bedraagt van dat in West-Europa. 

Het gebruik van hygiëne- en gezondheidsproducten en -oplossingen wordt ondersteund door gunstige demografische trends. Volgens Essity vormen de volgende factoren de belangrijkste markttrends en -drijfveren voor de ontwikkeling van de markt van hygiëne en gezondheid:

  • Bevolkingsgroei
  • Verouderende bevolking
  • Toenemende verstedelijking
  • Toenemend besteedbaar inkomen en hogere levensstandaard
  • Toenemend bewustzijn van gezondheid en hygiëne
  • Toenemende prevalentie van chronische aandoeningen
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Veranderingen in het gedrag van klanten en consumenten.
 

Verschuivingen in wereldwijde demografische gegevens zoals bevolkingsgroei (met name vanwege een lager kindersterftecijfer en langere levensduur) en een hoger besteedbaar inkomen, wijzen erop dat de gunstige groei van de markten van persoonlijke hygiëne en tissue zal doorzetten.

Het effect van een hoger besteedbaar inkomen is dat meer mensen een groter belang hechten aan hygiëne en gezondheid, wanneer in de behoeften van voedsel en onderdak is voorzien. Daardoor wordt de vraag naar Essity’s producten hoger in opkomende markten. Er treedt ook groei op in de volwassen markten vanwege veranderingen in levensstijl en dankzij innovaties die zorgen voor meer gebruik van hygiëne- en gezondheidsproducten.