We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+3 SEK) on 16-Sep-2019 12:44

Select region


Global Site


Essity wordt blootgesteld aan een aantal risico’s die in hogere of mindere mate materieel van invloed kunnen zijn op de Groep. Deze risico’s worden in het algemeen aangeduid als factoren die van invloed zijn op Essity’s vermogen om de gestelde doelen voor de Groep te behalen. Dit geldt zowel voor financiële doelen als doelen op andere gebieden.

Vele van de beschreven risico’s kunnen een positief of negatief effect hebben op de Groep. Als een risico op gunstige wijze uitpakt of als het risicobeheer erin slaagt het risico tegen te gaan, dan kan het dus zijn dat de resultaten de verwachtingen overtreffen. Vanuit dit perspectief zouden risico’s dus mogelijkheden voor Essity met zich mee kunnen brengen. Voorbeelden hiervan zijn de GDP-trend en de economische situatie, de kosten van ingebrachte goederen, klant- en consumentpatronen en bewegingen in de marktprijzen.

Essity’s structuur en waardeketen

De structuur en de geografisch verspreide bedrijfsactiviteiten van Essity zorgen op zichzelf al voor een bepaalde mate van risicovermindering. Essity doet zaken in drie bedrijfsgebieden die aan geheel of gedeeltelijk verschillende klantsegmenten en eindgebruikers leveren.

De bedrijfsactiviteiten worden in verschillende mate beïnvloed door de bedrijfscyclus en de algemene economische welvaart, en hun concurrerende situaties zijn ook verschillend. Essity’s producten worden verkocht via veel verschillende kanalen en distributiewegen. De bedrijfsvoering heeft een brede geografische verspreiding. De producten worden over de hele wereld in ongeveer 100 landen verkocht en de productie vindt plaats op zo’n 100 locaties in ongeveer 30 landen. De verkoop is vaak gebaseerd op lokale productie. De structuur van Essity betekent ook dat de grondstoffenstroom tot op zekere hoogte geïntegreerd is, van bosgebied tot het voltooide gebruiksproduct.