We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284 (+2.9 SEK) on 16-Sep-2019 12:24

Select region


Global Site


Essity’s bestuur bepaalt de strategische richting van de Groep op basis van aanbevelingen van het Executive Management Team. De verantwoordelijkheid voor het management van strategische risico’s op de lange termijn en in het algemeen, volgt het delegatieschema van het bedrijf: van het Bestuur naar de President, en van de President naar de Business en Global Unit Presidents.

Dit houdt in dat de meeste operationele risico’s op lokaal niveau beheerd worden door Essity’s Business en Global Units, maar wanneer nodig worden gecoördineerd. Dit werk omvat voornamelijk voortdurende verslaggeving van de Business en Global Units en een jaarlijks strategieproces, met onder andere een risicobeoordeling en risicobeheer. Bij dit proces worden de vastgestelde risico’s geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat het risico realiteit wordt, en het effect dat dit zal hebben op Essity’s vermogen om zijn doelen te vervullen. Het resultaat van deze evaluatie vormt deel van de risicobeoordeling die in dit onderdeel wordt beschreven.

Essity’s financiële risicobeheer is gecentraliseerd, net als de zakelijke interne bank voor financiële transacties van Groep-bedrijven en het management van de energierisico’s van de Groep. De financiële risico’s worden beheerd in navolging van het financieel beleid van de Groep, dat is opgesteld door het bestuur van Essity. Samen met Essity’s energierisicobeleid vormt dit een kader voor beheeractiviteiten. De risico’s worden gegroepeerd en regelmatig gecontroleerd om te zorgen dat ze voldoen aan deze richtlijnen. Essity heeft ook het beheer van andere risico’s gecentraliseerd.

Essity heeft een zakelijke interne auditgroep opgezet die ervoor zorgt dat de organisatie van Essity voldoet aan de gestelde beleidslijnen.