We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 279.3 (+2.3 SEK) on 22-Jul-2019 16:19

Select region


Global Site


Bbp-trend en economische omstandigheden

Essity’s volumeontwikkeling is gekoppeld aan de ontwikkeling van bbp en gerelateerde factoren zoals industriële productie, in landen die de belangrijkste markten van Essity vertegenwoordigen.

Lees meer over dit risico

Invloed op het milieu en klimaatverandering

Essity’s werkzaamheden zijn van invloed op de lucht, het water, het land en biologische processen. Deze invloeden kunnen tot kosten leiden om het milieu te herstellen of tot andere negatieve effecten. De kwestie van de economische invloed van klimaatverandering wordt ook steeds belangrijker.

Lees meer over dit risico

Invloed van politieke beslissingen

Essity wordt beïnvloed door politieke beslissingen en de administratieve regelgeving in de ongeveer 100 landen waarin de Groep werkzaam is. Dit heeft betrekking op algemene regelgeving zoals belastingen en financiële verslaggeving. Essity wordt ook beïnvloed door meer specifieke regelgeving, zoals het uitgeven van vergunningen conform de milieucode en het vergoeden van kosten in de gezondheidszorg.

Lees meer over dit risico

Invloed van vervangers

Andere productoplossingen (vervangers) kunnen producten uit het aanbod van Essity vervangen en zo de omzet verminderen. Door concurrerende producten te bieden kan Essity ook beslag leggen op marktaandelen van de vervanger. De kwestie van vervangers houdt ook verband met veranderingen in de patronen en houdingen van klanten en consumenten, wat van invloed is op de vraag naar bepaalde producten en dus op de winstgevendheid.

Lees meer over dit risico

Afhankelijkheid van grote klanten en distributeurs

De detailhandel is Essity’s grootste klantengroep en is dus van groot invloed. Ongeveer 55% van Essity’s nettoverkoop gaat via de detailhandel, zowel onder Essity’s merken en de eigen merken van de winkels. Essity gebruikt ook andere distributeurs en verkopers die van invloed kunnen zijn op de Groep.

Lees meer over dit risico

Onethische handelspraktijken

Essity is werkzaam in ongeveer 100 landen en in gebieden waar zich onethische handelspraktijken en overtredingen van mensenrechten kunnen voordoen. Als Essity betrokken raakt bij deze praktijken kan de reputatie van het bedrijf in de markt schade oplopen. 

Lees meer over dit risico

Bewegingen in de marktprijs voor Essity’s producten

Bewegingen in de marktprijs van Essity’s producten kunnen zorgen voor grote schommelingen in de winstgevendheid van het product in kwestie, wanneer deze bewegingen geen verband houden met veranderingen in de kosten voor Essity.

Lees meer over dit risico

Risico’s bij fabrieken

Essity heeft ongeveer 100 productiefaciliteiten in zo’n 30 landen. Bij veel van deze faciliteiten wordt continu geproduceerd.

Lees meer over dit risico

Leveranciers

Essity is afhankelijk van een groot aantal leveranciers. Het verlies van belangrijke leveranciers kan leiden tot kosten voor Essity en problemen met de productie.

Lees meer over dit risico

Risico van energieprijzen

Het risico van energieprijzen is het risico dat hogere energieprijzen het bedrijfsresultaat van Essity negatief beïnvloeden.

Lees meer over dit risico

Valutarisico

Transactieblootstelling is het risico dat de wisselkoersbewegingen in exportwinst en importkosten een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten en de kosten van vaste activa.

Lees meer over dit risico

Kredietrisico

Kredietrisico verwijst naar het risico op verlies wanneer Essity’s tegenpartijen in financiële overeenkomsten of de klanten van Essity hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Lees meer over dit risico

Liquiditeits- en herfinancieringsrisico

Liquiditeits- en herfinancieringsrisico is het risico dat Essity niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen na te komen als gevolg van onvoldoende liquiditeit of moeite met het afsluiten van nieuwe leningen.

Lees meer over dit risico

Renterisico

Renterisico houdt verband met het risico dat schommelingen in de rente een negatief effect hebben op Essity.

Lees meer over dit risico

Medewerkersgerelateerde risico’s

Essity moet toegang hebben tot deskundige, gemotiveerde medewerkers en de beschikbaarheid van competente managers zeker stellen om de gestelde strategische doelen en bedrijfsdoelen te kunnen behalen.

Lees meer over dit risico

Kosten van ingebrachte goederen

De marktprijs van veel ingebrachte goederen die worden gebruikt in Essity’s productie fluctueert in de loop der tijd, en dit kan van invloed zijn op de omzet van Essity.

Lees meer over dit risico