We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 227.5 (+1.2 SEK) on 21-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


De algemene doelen van Essity zijn als volgt:

 • Het genereren van een verhoogde waarde voor de aandeelhouder door middel van winstgevende groei
 • Zorgen dat er elke dag meer mensen meer van het leven kunnen genieten
 • Bijdragen aan een duurzame en circulaire gemeenschap
 • Ervoor zorgen dat onze werknemershun volledige potentieel benutten als deel van één winnend team

Jaarlijkse organische verkoopgroei

Hoger dan 3% 

Aangepast rendement op geïnvesteerd kapitaal

Hoger dan 15% 

Beleid voor kapitaalstructuur

Een effectieve kapitaalstructuur hebben terwijl tegelijkertijd de toegang tot schuldfinanciering op de lange termijn wordt gegarandeerd. Er wordt bij de doelstelling rekening gehouden met de cashflow in relatie tot de nettoschuld om een goede 'investment grade-rating' te behouden.

Dividendbeleid 

Streeft ernaar om op de lange termijn stabiele en stijgende dividenden te bieden aan de aandeelhouders. Wanneer de cashflow uit huidige werkzaamheden het bedrag overschrijdt dat het bedrijf kan investeren in winstgevende uitbreiding op de lange termijn, en op voorwaarde dat het doel voor de kapitaalstructuur is behaald, wordt het overschot verdeeld onder de aandeelhouders.

 1. Wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen uitgezonderd.
 2. Aangepast rendement op geïnvesteerd kapitaal is het verzamelde rendement op geïnvesteerd kapitaal en wordt berekend als de operationele winst over 12 maanden vóór amortisatie van overnamegerelateerde immateriële activa/EBITA, exclusief zaken die de vergelijkbaarheid beïnvloeden, als een percentage van het gemiddelde geïnvesteerde kapitaal voor de vijf meest recente kwartalen.

De maatschappelijke doelstellingen bij Essity hebben te maken met:

 • Innovaties op het gebied van mens & natuur
 • Hygiëneoplossingen
 • Gedragscode
 • Gezondheid en veiligheid van werknemers

De natuurdoelen van Essity richten zich op:

 • Klimaat en energie
 • Water
 • Vezelwinning
 • Afval