We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity’s gedragscode omschrijft de manier waarop onze medewerkers zich dienen te gedragen wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere met betrekking tot corruptie, mensenrechten en gezondheid en veiligheid.

In Essity’s duurzaamheidsverslag worden de doelen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid op een rijtje gezet, en de werkzaamheden die gericht zijn op het implementeren en navolgen van de gedragscode, waarin onder andere het volgende wordt bepaald: “Nultolerantie voor alle vormen van corrupte en onethische bedrijfspraktijken”, “Alle medewerkers krijgen regelmatig training over de gedragscode”, “Essity’s leveranciersnormen worden toegepast om aan te sturen op gedeelde waarden en prioriteiten in de hele leveringsketen”.

Onze gedragscode is aangenomen door de Raad van Bestuur. Werkzaamheden op het gebied van corruptie worden gecontroleerd op bestuursniveau. 

Lokaal zicht

De verantwoordelijkheid voor corruptie wordt naar behoren gedelegeerd om lokaal zicht te krijgen op de problemen.

Essity heeft een Compliance Council opgesteld (voorheen de Code of Conduct Council), bestaande uit onze SVP HR, SVP Sustainability, General Counsel, President Forest Products en de CEO. De Compliance Council houdt toezicht op de implementatie en naleving van de gedragscode. 

Essity biedt voortdurend training op het gebied van de gedragscode en heeft speciale cursussen opgesteld voor anti-omkoping en antitrust. We hebben een e-learning over anti-corruptie ontwikkeld, beschikbaar in 21 talen. In 2015 is het bedrijf begonnen de e-learnings in te voeren in het introductieprogramma van medewerkers. Essity beschikt over antitrustprogramma’s en in 2015 heeft de Groep een e-learning over antitrust geïntroduceerd om medewerkers informatie te bieden over het mededingingsrecht en hoe dit van invloed is op hun dagelijkse werkzaamheden.

Sedex bepaalt de norm

De controle en implementatie van de gedragscode wordt gedaan in de vorm van een evaluatie in een externe ethische database, Sedex, dat de basis vormt voor een risicoanalyse (de methode Maplecroft) van al onze productielocaties. Verder wordt het uitgevoerd door de afdeling Interne audit, die jaarlijks de bedrijfspraktijken beoordeelt en rechtstreeks verslag uitbrengt aan de auditcommissie van het bestuur. De klokkenluidersprocedure wordt beschreven in de gedragscode.

Essity’s SVP Group Sustainability is lid van het Executive Management Team, heeft specialistische kennis over deze kwesties en staat aan het hoofd van een CSR-afdeling die toegewijd is aan deze zaken. De General Counsel is verantwoordelijk voor de onderdelen anti-omkoping en antitrust van het programma, maar coördineert dit met de CSR-afdeling.

Overtredingen – reden voor ontslag

Essity neemt deze kwesties heel serieus, en overtreding van de gedragscode op dit gebied vormt een reden voor ontslag. In een aantal gevallen zijn maatregelen getroffen met ondersteuning van de gedragscode.

Het duurzaamheidsverslag is beschikbaar op ons intranet en de website, samen met de gedragscode en instructies over leveranciersrelaties. Alle medewerkers hebben toegang tot deze informatie.

Ons duurzaamheidsverslag wordt jaarlijks beoordeeld door onafhankelijke auditors.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direct: +46 788 52 26