We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 218.8 (-2.3 SEK) on 22-Jun-2018 16:19

Select region


Global site


Water_Treatment_Austria.jpg

Essity heeft nieuwe waterdoelen ingevoerd die zijn aangepast op lokale omstandigheden, aangezien waterverbruik in vele gevallen een lokale kwestie is. De nieuwe doelen gelden voor alle fabrieken en zijn erop gericht zo effectief mogelijk om te gaan met water en het waterverbruik te verminderen.

Doelstelling

  • Onze tissue-activiteiten zullen het waterverbruik, organische stoffen (BOD) en gesuspendeerde vaste stoffen met 10% verminderen.
  • Al onze doelen zullen in 2020 zijn behaald (referentiejaar 2014).

Water is onze belangrijkste voedingsstof

Water is een cruciale grondstof, en samen met klimaatverandering vormt water een van de meest essentiële duurzaamheidsproblemen waar de wereld vandaag de dag mee kampt. We hebben alle reden om het waterverbruik op iedere fabriek te behandelen, verminderen en rationaliseren.

De meeste fabrieken van ons, die samen goed zijn voor 97% van ons waterverbruik, bevinden zich in gebieden waar genoeg water te vinden is.

2016 is het eerste jaar waarin we verslag doen volgens onze nieuwe waterdoelen. De doelen zijn vastgesteld op basis van wat het meest relevant is. De watertoevoer staat in Zweden niet zo onder druk als in waterarme regio’s, zoals Colombia of Spanje. 

Risicobeoordeling water

Essity heeft voor het eerst een risicobeoordeling voor water uitgevoerd bij alle pulpleveranciers. In totaal werden er 54 leveranciers beoordeeld, en de meeste hiervan bevinden zich in gebieden of regio’s waar het risico laag is.

Voor pulpproductie zijn grote hoeveelheden water nodig, daarom moeten we er zeker van zijn dat de productie van onze leveranciers niet te maken heeft met hoge waterrisico’s. We maakten hiervoor gebruik van de externe tool WRI Aqueduct. Bij deze tool worden meerdere risicofactoren in beschouwing genomen, maar voornamelijk risico’s die verband houden met de kwantiteit en kwaliteit van water en risico's van regelgeving. Slechts enkele leveranciers bevinden zich op gebieden met een gemiddeld tot hoog risico.

“We hebben geen pulpleveranciers die wat betreft water veel risico lopen”, aldus Armin Benner, milieuspecialist bij Essity. “We gaan nu de resultaten evalueren en op basis van deze zorgvuldige analyse kunnen we vervolgens vaststellen of het nodig is om een leverancier te vervangen of het volume hiervan te verminderen.”

De risicobeoordeling voor water zal regelmatig worden bijgewerkt, en we zullen ook kijken naar andere belangrijke leveringswegen. Essity evalueert al sinds 2011 de waterrisico’s op de eigen productielocaties.

Contacts

Patrik Isaksson

Vice President Environmental Affairs, Voorzitter van de Milieucommissie

patrik.isaksson@essity.com
Direct: +46 8 788 51 04