We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity zet zich in voor het bevorderen van een werkplek die veilig is en die gebaseerd is op eerlijk werkgeverschap en wederzijds respect. We zullen ten minste alle van toepassing zijnde arbeidswetten respecteren, waar we ook actief zijn.

Dialoog met werknemers

Essity voert om het jaar een medewerkersenquête uit voor medewerkers die werken bij bedrijven die geheel in het bezit zijn van Essity. De vorige enquête werd in 2015 afgenomen en had een deelnamepercentage van 88,3% (86,3) van de medewerkers.

De vragenlijst omvat in totaal 47 aspecten in negen dimensies. De resultaten worden uitgedrukt als indexen voor leiderschap, innovatie, klantgerichtheid en betrokkenheid, en een algemene Essity-index. De index voor 2015 was 72 (70) op een schaal van 0 tot 100.

Alle managers bereiden samen met hun medewerkers actieplannen voor op basis van de uitkomst van de medewerkersenquête.

De volgende medewerkersenquête wordt in 2017 afgenomen.

Arbeidsverhoudingen en vakbondsactiviteiten

Transparante communicatie is fundamenteel voor het vertrouwen tussen Essity en de medewerkers, en ook voor de vertegenwoordigers. Medewerkers worden aangemoedigd om kwesties met betrekking tot het werk en gezondheid en veiligheid aan te kaarten bij hun lijnmanager. Ons bedrijf erkent het recht van alle medewerkers om zich aan te sluiten bij vakbonden en deel te nemen aan vakbondsactiviteiten. Betrokkenheid bij vakbonden verschilt per land, maar gemiddeld is 64% (65) van Essity’s medewerkers betrokken bij collectieve overeenkomsten.

Globale raamovereenkomst

In 2013 hebben we een nieuwe overeenkomst met IndustriALL Global Union ondertekend. IndustriALL vertegenwoordigt 50 miljoen medewerkers in 140 landen binnen de mijnbouw-, energie- en productiesector. Het werd 2012 gevormd door een samenvoeging van verschillende vakbonden, waaronder de International Federation of Chemical Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM), die voorheen medewerkers van Essity vertegenwoordigde. De inhoud van de nieuwe overeenkomst komt grotendeels overeen met de vorige overeenkomst met ICEM, hoewel er nu meer duidelijke verwijzingen zijn naar overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Swedish Paper Workers Union is ook opgenomen in de overeenkomst met ECW en IndustriALL.

Discriminatie

Diversiteit en geen discriminatie op de werkvloer zijn hoekstenen van onze gedragscode. Essity heeft een systeem voor het melden en onderzoeken van discriminatie-incidenten en past procedures toe om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Beloning

Wij bieden werknemers een op de markt getest, totaal beloningspakket. Niveaus variëren in elke lokale markt waarin het bedrijf actief is.

Organisatorische veranderingen

De opzegtermijn met betrekking tot organisatorische veranderingen kan variëren binnen de groep, maar bedraagt gemiddeld vijf weken. In verband met organisatorische veranderingen zet Essity zich in om de betrokken medewerkers te ondersteunen. Dit wordt gedaan door in een vroeg stadium gesprekken te voeren met vakbonden en door een sociaal actieplan voor te bereiden dat is aangepast op lokale omstandigheden. Het actieplan omvat gewoonlijk hulp bij het vinden van werk en/of opleiding. Andere middelen omvatten ontslagvergoeding, vervroegd pensioen en aanmoedigingspremies voor mensen die voor het einde van de opzegtermijn een nieuwe baan vinden. Ondersteunende diensten zijn onder andere individueel loopbaanadvies of administratieve ondersteuning.

Leiderschap en talentmanagement

Op ons Leiderschapsplatform wordt aangegeven wat er van al onze leiders wordt verwacht. De activiteiten voor leiderschapsontwikkeling zijn direct verbonden aan dit platform. Ter verbetering van specifieke leiderschapscapaciteiten zijn er vijf hoofdprogramma’s voor ontwikkeling:

Leadership@Essity: Verplicht introductieprogramma van één dag voor alle nieuwe leiders. De training richt zich op Essity’s strategieën, processen en middelen, op algemeen leiderschap en op de verwachtingen die aan leiders worden gesteld. In 2015 hebben 457 nieuwe managers de training voltooid.

Kern 1: Een zesdaags programma om leiders te ontwikkelen die deze rol al zes tot twaalf maanden vervullen. Het programma is bedoeld om hun capaciteit tot het efficiënt aansturen van anderen verder te ontwikkelen. In 2015 hebben 365 mensen deelgenomen aan dit programma.

Waarde creëren en aansturen op resultaten: Twee trainingen om de capaciteiten van de deelnemers op het gebied van strategisch leiderschap verder te versterken. In 2015 hebben 97 leiders deelgenomen aan deze programma’s.

Kern 2: Ter verbetering van de kwaliteiten om leiding te geven in complexe omstandigheden, om mensen te betrekken en om aan te sturen op verandering, heeft Essity in 2014 een nieuw leiderschapsprogramma ontwikkeld en getest. In 2015 hebben 41 leiders hieraan deelgenomen.

Overige training: Essity beschikt over trainingsprogramma’s over duurzaamheid die gericht zijn op innovatie, beweringen en communicatie, met als doel beter begrip te krijgen over de invloed van duurzaamheid op producten en diensten, klanten en consumenten.

Een wereldwijd beoordelingssysteem voor prestatiemanagement

We hebben een wereldwijd systeem voor prestatiebeoordeling en het plannen van ontwikkelingen (GPS). Bij de beoordelingen worden de vaardigheden en capaciteiten vastgesteld die de medewerker nodig heeft om de gestelde doelen te behalen, en wordt bepaald of de medewerker zich op bepaalde gebieden nog verder moet ontwikkelen. De prestaties van iedere medewerker dienen tweemaal per jaar te worden beoordeeld. In 2015 nam 96% (89) van de kantoormedewerkers deel aan beoordelingen van prestatiemanagement. Het bijbehorende cijfer voor fabrieksmedewerkers is 86% (75).

Contacts

Johan Lindecrantz

Vice President Labor relations

johan.lindecrantz@essity.com
Direct: +46 8 788 53 08