We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 219.2 (-1.3 SEK) on 16-Oct-2018 14:14

Select region


Global site


Essity-Employees-Discussing-Planning-2880x1300.jpg

Essity’s ‘Beliefs and Behaviors’ en de Gedragscode stuurt onze manier van zakendoen aan. Door aan te moedigen tot leiderschap en een cultuur van integriteit brengen we de geest en essentie van onze gedragscode in de praktijk. 

We moeten ons voortdurend inspannen om onze gedragscode na te leven en met integriteit te handelen voor al onze stakeholders, en dit omvat meer dan alleen een nalevingsovereenkomst ondertekenen. Training en naleving van medewerkers moet worden ondersteund door een degelijke cultuur en verantwoordelijke leiders. Het is ook van belang om te erkennen met welke uitdagingen we te maken kunnen krijgen, en de grijze gebieden van ethiek aan te pakken voordat ze uitgroeien tot ernstige problemen.