We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Workers in factory

Onze gedragscode is het raamwerk waarmee we onze waarden kunnen omzetten naar handelingen. Inspanningen om de juiste bedrijfspraktijken, goede arbeidsomstandigheden en welzijn te stimuleren komen allemaal voort uit deze code, maar hier eindigt het proces niet. Om deze inspanningen tot een goed eind te brengen, analyseren we risico's, trainen we onze werknemers en beoordelen we onze eigen fabrieken en die van onze leveranciers.

De gedragscode, die van kracht is sinds 2004, volgt uit Essity’s kernwaarden respect, uitmuntendheid en verantwoordelijkheid. In lijn met universele normen voor zakelijk gedrag zoals vastgesteld in het Internationaal Statuut van de Mensenrechten [International Bill of Human Rights], de kernverdragen van de IAO [ILO Core Conventions] en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen [OECD Guidelines for Multinational Enterprises] fungeert de code als een kompas voor individueel en collectief gedrag voor werknemers die zakelijke beslissingen nemen of voor ethische dilemma's komen te staan. In de code worden richtlijnen vastgesteld voor Essity en de medewerkers voor wat betreft bedrijfspraktijken, gezondheid en veiligheid, arbeidsverhoudingen, mensenrechten, de natuur en de maatschappij.

Doelstellingen

  • We zullen onze gedragscode blijven navolgen. Alle werknemers ontvangen regelmatig training over de code.

  • We beoordelen al onze leveringswegen vanuit een totaal risicoperspectief. Ons streven is dat in 2020 100% van onze procurement-uitgaven afkomstig is van leveranciers die onze wereldwijde leveranciersnormen naleven.

Het kiezen van de juiste partners

Hoe meer we wereldwijd groeien, hoe belangrijker het wordt voor de Groep om zijn internationale en lokale / alle leveranciers te controleren en om verantwoordelijke zakelijke partners te kiezen. Het doel is om de risico's te identificeren en om de sociale en ecologische prestaties van de leveranciers te laten ontwikkelen.

Onze doelstelling is om gedeelde waarden en prioriteiten door te voeren in de leveringsketen die in lijn liggen met de wereldwijde leveranciersnormen. Er werd gedurende het hele jaar een risicoanalyse uitgevoerd die zich richtte op de omgang met herwonnen vezels. Als gevolg hiervan werd het herkenningsprogramma voor leveranciers in Mexico geïntroduceerd.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direct: +46 788 52 26

847542-Businessteam-planning.jpg

Beleid tegen omkoping en corruptie

Over ons beleid tegen omkoping en corruptie

Meer informatie
1275086-office-work.jpg

Ethiek – van naleving tot leiderschap

Onze positie ten aanzien van ethiek en integriteit

Meer informatie
CoC-Cover-Icons.jpg