De reputatie van een bedrijf is gebaseerd op vertrouwen – vertrouwen dat het bedrijf verdient door op verantwoorde wijze om te gaan met zijn bedrijfsactiviteiten en relaties. Binnen ons bedrijf wordt corrupt gedrag in geen enkele vorm getolereerd en we hebben een serie methodes ontwikkeld om de naleving van bedrijfsethiek te beoordelen.

In 2013 hebben we een nieuw beleid tegen corruptie aangenomen, en werden de potentiële corruptierisico's beoordeeld. De bestrijding van corruptie is ook opgenomen in onze gedragscode en we hebben op dit gebied uitgebreide trainingsprogramma's ontwikkeld. Onze Business Practice Reviews, uitgevoerd door interne controleurs, zijn een effectieve manier om risico's te identificeren in onze dagelijkse werkzaamheden.

In 2015 werden inspecties uitgevoerd in Taiwan, Polen, Mexico en Rusland. Ons klokkenluidersysteem biedt alle medewerkers de mogelijkheid om schending van de gedragscode op een vertrouwelijke manier te melden.