We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 292.5 (-3.3 SEK) on 14-Jul-2020 17:29

Select region


Global Site


1275086-office-work.jpg

In 2016 hebben we onze positie op het gebied van ethiek en integriteit ontwikkeld. We wilden voorbij de regelgeving en controles kijken om de maatschappelijke en psychologische factoren achter overtredingen te begrijpen. Eenvoudig gezegd: waarom goede mensen soms ongepast gedrag vertonen.

Een cultuur die gekenmerkt wordt door integriteit begint met twee belangrijke inzichten: dat de omgeving van grote invloed is op de handelingen van individuele personen en dat het noodzakelijk is om kennis te hebben van ethisch grijze gebieden en hiermee om te gaan. Ook moet ethiek een kwestie van leiderschap worden, in plaats van een kwestie van de regels opvolgen. Deze aanpak wordt voorgegaan door Guido Palazzo, professor op het gebied van bedrijfsethiek aan de Universiteit van Lausanne en de persoon die ons geholpen heeft met een trainingsprogramma.

Het programma bestond uit twee onderdelen: een lezing over cultuur, groepsdruk en andere omgevingsfactoren, en een kaartspel over ethische problemen. Tijdens het spel moesten de deelnemers lastige situaties bespreken, zoals relaties met klanten en leveranciers, belangenverstrengeling en problemen met collega’s. Door aan te tonen dat er zelden slechts één juist antwoord is wilden we de deelnemers leren om beter om te kunnen gaan met verschillende situaties. Door deze discussies voelden de deelnemers zich ook meer op hun gemak om dilemma’s te delen die ze zelf hadden meegemaakt.

Het trainingsprogramma begon met het Executive Management Team en werd vervolgens doorgevoerd naar onze managementconferentie, waar 150 van de hoogste managers van het bedrijf aanwezig zijn. Aan het begin van 2017 hebben ongeveer 1000 managers deelgenomen aan het project. Vervolgens wordt het ingevoerd in onze gebruikelijke activiteiten voor leiderschapsontwikkeling.

Uitgebreid antitrustprogramma

Vrije en onverstoorde concurrentie vormt een hoeksteen in elke samenleving en een randvoorwaarde voor elke duurzame bedrijfsvoering. We doen uitgebreide zaken in veel landen met verschillende culturen. Als bedrijf lopen we daarom het risico de concurrentieregels te overtreden en zijn we onderhevig aan bepaalde onderzoeken door nationale autoriteiten op het gebied van concurrentie. Overtreding van deze regels is nooit acceptabel en druist rechtstreeks in tegen de waarden van het bedrijf. We nemen dit heel serieus en hebben daarom een uitgebreid intern trainingsprogramma opgesteld, dat in 2016 is versterkt. Het programma omvat risicoanalyse, verschillende vormen van training (e-learning, workshops), richtlijnen, een goedkeuringseis voor bepaalde concurrentiecontacten en terugkomende herinneringen.

847542-Businessteam-planning.jpg

Nadruk op mensenrechten

Om er zeker van te zijn dat de mensenrechten in alle aspecten van ons bedrijf worden gerespecteerd spannen we ons voortdurend in om te zorgen dat we risico’s op dit gebied begrijpen en beheren. 

In 2016 hebben we een model ontwikkeld om onze verschillende bedrijfseenheden te helpen om de risico’s van rechtenschending in kaart te brengen. De business unit in Latijns-Amerika was de eerste die het model toepaste. Dit begon met een workshop voor het management in Latijns-Amerika. Deelnemers kregen een introductie over de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN en hebben een algemene risicoanalyse opgesteld voor de regio. De tweede stap omvatte vergelijkbare workshops en risicovaststelling voor Mexico, Chili, Brazilië en Midden-Amerika. Ook worden er actieplannen ingevoerd om gebieden met een hoog risico te beheren. De plannen worden in 2017 afgerond.