We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 286.5 (-0.3 SEK) on 23-May-2019 17:29

Select region


Global Site


Young girls

Mensenrechten zijn de fundamentele rechten en vrijheden waar iedereen recht op heeft. Als bedrijf hebben wij iedere dag invloed op miljoenen mensen, van medewerkers en consumenten tot leveranciers en gemeenschappen. Essity ondersteunt en respecteert mensenrechten overal waar we werkzaam zijn, en wij volgen de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN en de richtlijnen inzake verslaggeving van de VN.

Met onze hygiëneoplossingen helpt Essity mensen om gezonder en duurzamer te leven. Door kennis te verspreiden en taboes van onderwerpen als menstruatie en incontinentie te doorbreken, ondersteunen wij de vrijheid van vrouwen om volledig deel te nemen aan de maatschappij en helpen we ouderen om met waardigheid oud te kunnen worden. En wanneer er conflicten of natuurrampen optreden, spelen onze hygiëneproducten een essentiële rol bij het vervullen van de basisbehoeften van mensen.

Ook hebben we de verantwoordelijkheid om de negatieve effecten te beheren die veroorzaakt kunnen worden door onze activiteiten, of waaraan wij mogelijk bijdragen. Daarom gaan wij proactief te werk om onze invloed op het gebied van mensenrechten voortdurend te bekijken en aan te pakken.

De belangrijkste kwesties van mensenrechten identificeren

Samen met de non-profitorganisatie BSR heeft Essity de risico’s op het gebied van mensenrechten in kaart gebracht door middel van een beoordelingsproces door de hele Groep. De risico’s worden niet gerangschikt op basis van het effect op het bedrijf, maar op basis van de invloed op individuele personen. Uit de beoordeling kwamen drie belangrijke risicogebieden naar voren: Arbeidsgerelateerde risico’s, zoals gezondheid en veiligheid op het werk, discriminatie, en het recht op gelijk werk tegen gelijke beloning in onze directe en indirecte bedrijfsactiviteiten (leveringsketen). Risico’s van grondrechten die te maken hebben met het winnen van hout, vezel en pulp – met name op plekken met inheemse gemeenschappen. Risico’s die verband houden met het watergebruik van Essity in waterarme regio’s, dat mogelijk inbreuk maakt op het recht van lokale gemeenschappen op water en sanitaire voorzieningen.

Arbeidsgerelateerde risico’s

Essity behandelt zijn medewerkers met eerlijkheid, waardigheid en respect. Met een sterke toewijding die tot uitdrukking komt in onze kernwaarden en onze gedragscode, gaan we proactief te werk om deze principes te integreren in onze dagelijkse werkzaamheden.

Lees meer over de gedragscode.

Wij hebben een visie van nul ongevallen op de werkplek – niemand zou zijn gezondheid op het spel moeten hoeven zetten tijdens het werk.

Lees meer over het doel en de inzet van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid.

De verantwoordelijkheid om respect voor mensenrechten en arbeidsnormen te handhaven geldt ook buiten onze locaties. Wij kiezen verantwoordelijke zakenpartners die onze waarden delen en we werken samen met leveranciers om wederzijds voordelige verbeteringen door te voeren wat betreft maatschappelijke en milieuprestaties.

Melding van overtredingen en klachten

Mogelijke overtreding van onze gedragscode, waaronder ernstige schendingen van mensenrechten, kunnen worden gemeld via een aantal kanalen zoals een lijnmanager, HR Director, juridische afdeling of vakbondsvertegenwoordiger. Ook is er een aantal gedragscode-hotlines (beheerd door een derde partij) beschikbaar in de Scandinavische landen en Baltische staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en verschillende landen in Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika. Onderbouwde overtredingen en getroffen maatregelen worden vastgelegd in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag, waarin ook de resultaten van de gedragscode-audit van onze productielocaties worden gepubliceerd.

Openbare verslaggeving

Essity doet openbaar verslag van zijn uitdagingen en voortgang op gebieden van mensenrechten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag, in navolging van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative, G4 Core en het verslaggevingskader voor de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direct: +46 788 52 26