We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 217.4 (-3 SEK) on 20-Nov-2018 12:04

Select region


Global site


TGG_Icon_Color_13.png
Essity richt zich op het verminderen van koolstof van relevante broeikasgassen gedurende de hele levensloop, van verantwoordelijk bosbeheer en de energie die in onze productie wordt opgewekt en gebruikt, tot de producten die we leveren aan onze consumenten en klanten.

De weg vooruit

We richten ons op de efficiëntie van grondstoffen in onze productie en in productoplossingen voor consumenten en klanten (energie-efficiëntie, optimalisering van materialen en slimmer productontwerp)
 
We zullen ons in de toekomst blijven ontwikkelen en resultaten boeken voor onze doelen.
 
We hebben ons toegelegd op het ontwikkelen van Science Based Targets.
 
Ook zullen we steun bieden en bijdragen aan internationale inspanningen en overeenkomsten (zoals het Parijs-akkoord) alsook nationale en lokale initiatieven
 
En we zullen voortdurend de koolstofvoetafdruk van onze producten en diensten verminderen, gemeten door een levenscyclusanalyse

Uitkomst:

  • Aan het einde van 2016 was de uitstoot van CO2 met 15,5% afgenomen ten opzichte van het productieniveau
  • In 2016 werden er 79 ESAVE-projecten geïmplementeerd, wat heeft gezorgd voor een vermindering van 1,0% (1.1) jaar-op-jaar wat betreft de energie die wordt gebruikt per ton aan geproduceerd product. De verzamelde energiebesparing in de periode van 2010-2016 bedroeg 5,5%, wat overeenkomt met een vermindering van 1,2 TWh in energieverbruik.

Essity’s doelstelling voor klimaat en energie:

  • Wij zullen de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen en van aangekochte elektriciteit en verwarming uiterlijk in 2020 met 20% verminderen, met 2005 als referentiejaar.
  • Sinds 2003 heeft Essity’s energie-efficiëntieprogramma ESAVE bijgedragen aan energiebesparing en verbeterde efficiëntie in alle operatieve bedrijfssegmenten. In 2010 heeft Essity een doel aangenomen voor ESAVE: om het energieverbruik per ton aan product in 2020 met 14% te hebben verminderd.