De weg vooruit

We richten ons op de efficiëntie van grondstoffen in onze productie en in productoplossingen voor consumenten en klanten (energie-efficiëntie, optimalisering van materialen en slimmer productontwerp)
 
We zullen ons in de toekomst blijven ontwikkelen en resultaten boeken voor onze doelen.
 
We hebben ons toegelegd op het ontwikkelen van Science Based Targets.
 
Ook zullen we steun bieden en bijdragen aan internationale inspanningen en overeenkomsten (zoals het Parijs-akkoord) alsook nationale en lokale initiatieven
 
En we zullen voortdurend de koolstofvoetafdruk van onze producten en diensten verminderen, gemeten door een levenscyclusanalyse

Uitkomst:

  • Resultaat 2005-2017: De CO2-uitstoot is ten opzichte van het productieniveau afgenomen met 17,9%.
  • In 2017 werd een aantal ESAVE-projecten geïmplementeerd, wat heeft gezorgd voor een vermindering van 0,4% (0,9) jaar-op-jaar wat betreft de energie die wordt gebruikt per ton aan geproduceerd product. De verzamelde energiebesparing in de periode van 2010-2017 bedroeg 9,4%, wat overeenkomt met een vermindering van 1,2 TWh in energieverbruik.

Essity’s doelstelling voor klimaat en energie:

  • Wij zullen de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen en van aangekochte elektriciteit en verwarming uiterlijk in 2020 met 20% verminderen, met 2005 als referentiejaar.
  • Sinds 2003 heeft Essity’s energie-efficiëntieprogramma ESAVE bijgedragen aan energiebesparing en verbeterde efficiëntie in alle operatieve bedrijfssegmenten. In 2010 heeft Essity een doel aangenomen voor ESAVE: om het energieverbruik per ton aan product in 2020 met 14% te hebben verminderd.