We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 286.5 (-0.3 SEK) on 23-May-2019 17:29

Select region


Global Site


Worker in factory

Essity werkt met een uitgebreid systeem voor het verzamelen en presenteren van gegevens voor individuele productiefaciliteiten en gehele bedrijfseenheden. Met het Resource Management System (RMS) kunnen we data analyseren die aantonen hoe het bedrijf omgaat met energie, water, transport en grondstoffen, en de niveaus van afval en uitstoot in de gaten houden.

De gegevens van RMS worden gebruikt voor interne controle en beheer, externe benchmarking en voor het evalueren van aankopen en grote investeringen. De RMS-gegevens van 2016 omvatten twee nieuwe tissuefabrieken. 

Grondstoffen

Essity-producten zijn veelal gemaakt van verschillende soorten houtvezel. Ze bevatten ook kleine hoeveelheden anorganisch en fossiel organisch materiaal.

Distributie van grondstoffen 2016:

Productcategorie %

Verse houtvezels

Gerecyclede vezels

Anorganisch materiaal

Organisch fossiel materiaal

SOM

Tissue

45%

55%

0%

0%

100

Personal Care

50%

1%

0%

49%

100 


Energie

Eventuele overtollige energie die bij een faciliteit van Essity wordt geproduceerd en niet intern wordt gebruikt, wordt aangeleverd aan het nationale elektriciteitsnet. In 2016 hebben we 33,8 GWh elektriciteit geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.

Het bedrijf levert ook secundaire warmte afkomstig van heet afvalwater aan verwarmingssystemen binnen het district, wat een effectieve manier vormt om energie te besparen. De hoeveelheid warmte die Essity in 2016 leverde aan verwarmingssystemen staat gelijk aan 1874 kubieke meter brandstofolie.

 • Distributie van elektriciteit 2016:
  • Co-generatie: 11%
  • Stroom van elektriciteitsnet: 89%
  • Distributie van brandstofvoorziening 2016:
   • Biobrandstof: 15,3%
   • Brandstofolie: 1,2%
   • Elektrische boiler: 0,3%
   • Aardgas + LPG: 79,1%
   • Steenkool: 4,2%

Water

 • Totale waterinstroom 2016: 111 Mm3
 • Distributie van watervoorraad (%) 2016:
  • Oppervlaktewater: 71
  • Grondwater: 22
  • Gemeenschapswater: 7

Transport

 • Essity’s gebruik van transport staat gelijk aan 13 miljard tonkilometer.
 • Voor de transport van Essity’s grondstoffen en producten wordt het equivalent van 7034 TJ aan brandstof en elektriciteit gebruikt.
 • Distributie van transportgebruik in 2016 (%)
  • Schip: 53
  • Vrachtwagen: 42
  • Trein: 5

Uitstoot

LUCHTUITSTOOT

De CO2-uitstoot van Essity’s gebruik van fossiele brandstof bedroeg 1578 kiloton, en voor aangekochte elektriciteit was dit 1427 kiloton. (Alleen Hygiene, gegevens voor 2016

 • Luchtuitstoot NOx (ton):
  • 2014: 1796
  • 2015: 1673
  • 2016: 1966
  • Luchtuitstoot SOx (ton):
   • 2014: 262
   • 2015: 321
   • 2016: 768
   • Luchtuitstoot CO2 fossiele brandstof (kiloton):
    • 2014: 1482
    • 2015: 1508
    • 2016: 1578

LUCHTUITSTOOT VAN TRANSPORT

 • Uitstoot van transport CO2 (ton):
  • 2014:   515.069
  • 2015:   515.230
  • 2016:   517.381
  • Uitstoot van transport NOx (ton):
   • 2014:   3482
   • 2015:   3822
   • 2016:   3629
   • Uitstoot van transport SOx (ton):
    • 2014: 895
    • 2015: 922
    • 2016: 805

WATEREMISSIE

 • Het totaal volume van uitgestoten proceswater is 75 Mm3.

Waterafval CVZ, BOD & gesuspendeerde vaste stoffen, ton

2014

2015

2016

CVZ

8.456

9.470

7.897

BOD

1.159

1.327

1.157

Gesuspendeerde vaste stoffen

1.232

1.283

1.324

 

Afvalwater P, N

2014

2015

2016

P, ton

41

36

43

N, ton

264

232

381

 

Distributie van vast afval

2014

2015

2016

Stortplaats, ton

577.162

610.188

645.172

Terugwinning, ton

1.131.989

1.053.776

1.102.237

Contacts

Patrik Isaksson

Vice President Environmental Affairs, Voorzitter van de Milieucommissie

patrik.isaksson@essity.com
Direct: +46 8 788 51 04