We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 220.3 (+1.3 SEK) on 25-Mar-2018 17:29

Select region


Global site


Working men in factory

Het is Essity’s ambitie om duurzame en verantwoordelijke bedrijfspraktijken te bevorderen in zijn leveringsketen, door partners te kiezen en belonen die dezelfde waarden hebben als ons bedrijf en die onze gedragscode en onze wereldwijde leveranciersnormen naleven. We willen zeker zijn van veilige, hoogwaardige producten en diensten voor onze klanten en consumenten, geleverd met respect voor mens en natuur.

Nieuw doel voor de leveringsketen

Om Essity’s toewijding aan verantwoordelijke en duurzame grondstofwinning kracht bij te zetten is er in 2016 een nieuw doel voor de leveringsketen opgezet. Terwijl het vorige doel beperkt was tot wereldwijde en strategische leveranciers, dekt het nieuwe doel alle leveranciers van grondstoffen, diensten en niet-productiemateriaal, op wereldwijd, regionaal en lokaal niveau. Ook omvat het een strengere procedure voor risicobeoordeling.

Het nieuwe doel wordt als volgt gedefinieerd: “We zullen al onze leveringswegen beoordelen vanuit een totaal risicoperspectief. Ons streven is dat in 2020 100% van onze procurement-uitgaven afkomstig is van leveranciers die toegewijd zijn aan de criteria omschreven in onze wereldwijde leveranciersnormen.”

Op basis van de risicobeoordeling zijn de aandachtsgebieden voor 2016 en 2017 vastgesteld als leveranciers in Oost-Europa en Latijns-Amerika, in het bijzonder leveranciers van gerecyclede vezels, katoen en logistieke diensten.

In 2016 hebben 16 van de 19 inkoopteams voor Global Hygiene maatschappelijke en ethische training gekregen.

Tools voor beheer van de leveringsketen

Wat betreft leverancierseisen en controle maakt Essity gebruik van drie duidelijke stappen:

  1. Wereldwijde leveranciersnormen: Alle wereldwijde leveranciers voor werkzaamheden op het gebied van hygiëne en bosbouwproducten verbinden zich ertoe te voldoen aan de beleidslijnen van het bedrijf door de wereldwijde leveranciersnormen (Global Supplier Standard, GSS) te ondertekenen.

  2. Sedex-database: Essity’s strategisch belangrijke leveranciers, waarvan veel wordt ingekocht en/of die zich bevinden in landen met hoog risico, staan geregistreerd in Sedex.

  3. Audits: Leveranciers die zich bevinden in landen met een hoog risico krijgen een audit. Ook ondergaan alle grote leveranciers kwaliteitsaudits, waarin ook gezondheid en veiligheid op de werkplek aan bod komt.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direct: +46 788 52 26

Susan Iliefski-Janols

Director Sustainability

susan.iliefski-janols@essity.com
Direct: +46 31 746 0711