We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Voor alle goederen wordt een risicobeoordeling van besmetting uitgevoerd. Deze bijlage beschrijft de vereisten met betrekking tot de preventie van besmetting in de processen en faciliteiten van de leverancier. Indien relevant zijn er schriftelijke instructies beschikbaar.

Persoonlijke hygiëne

A. Persoonlijke hygiëne is allereerst de verantwoordelijkheid van de persoon zelf, maar er moet waar nodig door het management op worden toegezien, bijvoorbeeld in gevallen waarin de medewerker de vastgestelde procedures herhaaldelijk negeert.

B. Alle medewerkers in alle gebieden waar grondstoffen, half voltooide goederen en/of voltooide goederen worden blootgesteld moeten gepaste schone kleding dragen (waaronder schone schoenen). Dit geldt ook voor onderhoudswerkzaamheden.

C. Indien gepast dienen de haren van medewerkers opgestoken en bedekt te zijn.

D. Handwasfaciliteiten moeten beschikbaar zijn binnen een redelijke afstand van productie- en verpakkingsgebieden.

E. Eten en drinken is verboden behalve in daarvoor bestemde ruimten (met de mogelijke uitzondering van drinkwater in plastic flessen). Er dienen geschikte aparte ruimten beschikbaar te zijn waar medewerkers mogen eten.

F. Het roken van tabak is verboden behalve op daarvoor bestemde plekken. Dergelijke plekken moeten op ruime afstand liggen van de productieomgeving.

G. Voor sneetjes of zweren op blootgestelde huid moeten goed zichtbare pleisters of verbanden worden gebruikt.

H. Op relevante plekken moeten hygiënevoorschriften duidelijk worden vertoond.

Faciliteiten en apparatuur

I. Faciliteiten en apparatuur worden schoongemaakt in overeenstemming met schriftelijke schoonmaakinstructies. Er dient een logboek te worden bijgehouden.

J. In ruimten van productie, inspectie en opslag is verlichting vereist die sterk genoeg is om defecten te kunnen opspeuren.

K. Tenzij de leverancier over gelijkwaardige expertise en middelen beschikt, moet er een goed bedrijf voor ongediertebestrijding worden geraadpleegd. Er dient een schriftelijk verslag te worden verstrekt na elke inspectie van het ongediertebestrijdingssysteem. Passende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat insecten, vogels en knaagdieren toegang krijgen tot de locatie, bijvoorbeeld door middel van horren en routinematig sluiten van deuren.

L. Alle bronnen van glas of broos plastic in of boven het productieproces moeten worden geïdentificeerd. Passende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat fragmenten hiervan grondstoffen, half voltooide producten en/of voltooide producten verontreinigen door een breuk, bijvoorbeeld door lampen in te sluiten of glazen vensters te vervangen. Er moeten passende procedures worden gevolgd in het geval van een breuk.

M. Solventen en reinigingsmiddelen moeten worden bewaard op een gepaste, daarvoor bestemde plek. Lekkage van olie en smeermiddelen moet worden voorkomen door middel van een goed onderhoudssysteem. Procesadditieven zoals olie, vet, smeermiddel en reinigingsmiddel mogen niet in contact komen met grondstoffen, half voltooide producten en/of voltooide producten. Verontreiniging van druppelend water of condens moet worden voorkomen.

N. Naalden, scheermesjes en vergelijkbare voorwerpen moeten op specifieke plekken worden bewaard, uit de buurt van productieprocessen. Gebruikte mesjes en dergelijke moeten worden verzameld in daarvoor bestemde bakken.

O. Tijdens de productie moeten alle gereedschappen en ongebruikte reserveonderdelen uit de buurt van apparatuur worden gehouden.

P. Alle grondstoffen, half voltooide goederen en/of voltooide goederen in alle fases van het productieproces moeten op zo’n manier worden bewaard om verontreiniging te voorkomen. Pallets moeten in goede staat zijn en ze moeten schoon en droog worden gehouden. Als er houten pallets worden gebruikt, moeten er maatregelen worden getroffen om verontreiniging van de grondstoffen, half voltooide goederen en/of voltooide goederen te voorkomen (bijv. houtsplinters). Waar mogelijk moeten er schone tussenleggers worden gebruikt.

Q. Alle reparatie en onderhoud die tijdens de productie wordt uitgevoerd moet op passende wijze gecontroleerd worden om verontreiniging te voorkomen.

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen