We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


[Eigenaar: Productveiligheid | Versie: 2 | Datum: Maart 2018]

Chemische stoffen die van speciaal belang zijn voor Essity

De chemische stoffen in Tabel 1 mogen niet bewust worden toegevoegd aan goederen, zoals omschreven in de inleiding van dit document, die aan Essity worden geleverd. 

Bekende of vermoede inhoud van onbedoeld toegevoegde stoffen uit Tabel 1, waaronder overgebleven monomeren, worden gecommuniceerd en per geval beoordeeld. 

Daarnaast moet gewaarborgd worden dat de inhoud van de stoffen op de REACH-lijst nooit 0,1% overschrijden. Er is gepaste bevestiging vereist.

Opmerking:

Overgebleven monomeren worden niet beschouwd als bewust toegevoegd, maar zijn onzuiverheden die voortkomen uit het proces. 

Er kunnen uitzonderingen op de lijst bestaan voor specifieke goederen na goedkeuring van Essity.

De chemische stoffen in Tabel 2 zijn van speciaal belang en hun aanwezigheid in goederen/materialen die aan Essity worden geleverd als resultaat van bewuste of onbewuste toevoeging, worden per individueel geval beoordeeld. Bekende of vermoede aanwezigheid van de stoffen in Tabel 2 wordt aan Essity gecommuniceerd

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is.

Naast deze Annex& heeft Essity nog specifieke vereisten voor of houdingen tegenover verschillende soorten goederen uiteengezet, bijvoorbeeld materialen voor absorberende hygiënematerialen, parfums, merchandiseproducten enz. Deze documenten worden gecommuniceerd via de respectievelijke Essity-contactpersonen.

De chemische stoffen in de onderstaande Tabellen 1 en 2 verwijzen naar alle goederen die aan Essity worden geleverd. Vanwege de grote verscheidenheid van producten zijn sommige chemische stoffen uit de lijst mogelijk niet relevant voor de geleverde goederen. Daarnaast kan een aantal genoemde chemische stoffen specifieke beperkingen hebben in de specifieke vereisten voor de goederen in kwestie.

Tabel 1. Chemische stof:

 • Kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting giftige stoffen (CMR) in categorie 1A en 1B met gevarenaanduidingen: H340, H350 en H360 volgens UN-GHS1 en Verordening (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 2 en amendementen
 • Allergenen geclassificeerd met gevarenaanduidingen: H317 volgens UN-GHS1 en  Verordening (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 2 en amendementen (voor geurcomponenten, conserveermiddelen en biociden zie Tabel 2) 
 • Stof geïdentificeerd als PBT/vPvB-stoffen, volgens EU REACH-verordening Nr. 1907/2006 en amendementen
 • Alle stoffen in de REACH-kandidatenlijst van EU REACH-verordening 1907/2006  
 • Bepaalde metalen en hun verbindingen (cadmium, lood, kwik, arsenicum, chroom en nikkel), uitzonderingen mogelijk voor chroom (3+) in bepaalde applicaties
 • Ftalaten 
 • polyaromatische koolwaterstoffen (PAH)
 • Organotinverbindingen 
 • Alkylfenolen en hun ethoxylaten
 • Bisfenol A (BPA) en andere afgeleiden van bisfenol
 • PVC

Tabel 2. (Niet uitputtend) Chemische stof:

 • Kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting giftige stoffen (CMR) in categorie 2 met gevarenaanduidingen: H341, H351 en H361 volgens UN-GHS1 Verordening (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)2, of worden momenteel beoordeeld door officiële regelgevende instanties zoals IARC.
 • Gevaarlijke stoffen voor het milieu met gevarenaanduidingen: H400 en H410 volgens UN-GHS1, en Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, Verordening (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
 • Erkende of gedocumenteerde allergenen (bijv. geurstoffen, conserveermiddelen, biociden enz.)
 • Erkende of gedocumenteerde hormoonverstorende stoffen (hormoonontregelaars)
 • Chemische stoffen van de lijst California Proposition 65
 • Stoffen met beperkingen in speelgoedregels (2009/48/EC en amendementen)
 • Stoffen met beperkingen in Richtlijn 94/62/EC inzake Verpakking en verpakkingsafval en amendementen
 • Stoffen met beperkingen in Richtlijn 2011/65/EU (RoHS-richtlijn) en amendementen
 • Stoffen geïdentificeerd op de OSPAR-lijst van prioriteitsstoffen
 • Bepaalde metalen en hun organische en inorganische bindingen (bijv. zilver, koper, kobalt, antimoon, selenium)
 • Gehalogeneerde organische bindingen
 • Azokleurstoffen, aromatische aminen
 • Natuurlijk rubber (latex)

1 Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties

2 Verordening (EC) Nr. 1272/2008 Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen