We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


[Versie 1 | Datum: Feb. 2016]

Wetgeving, regelgeving en normen

Leveranciers van goederen en diensten aan Essity moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. De volgende lijst omvat een aantal maar niet alle richtlijnen, wet- en regelgeving en standaarden die van toepassing zijn in de belangrijkste markten waar Essity zakendoet. Deze lijst is niet uitputtend en ontslaat de leverancier niet van zijn plicht om te voldoen aan alle wettelijke en andere vereisten die van toepassing zijn op de goederen of diensten die de leverancier levert.

De leverancier is verplicht om te controleren en te verzekeren dat de meest recente, bijgewerkte versies van de wet- en regelgeving waarnaar hier wordt verwezen, worden geïdentificeerd en nagevolgd.

Internationaal beheer en geharmoniseerde standaarden

 • ISO 9001 Kwaliteitsbeheersystemen – Vereisten
 • ISO 13485 Kwaliteitsbeheersystemen voor medische hulpmiddelen – Vereisten
 • OHSAS 18001 Gezondheid en veiligheid op het werk
 • ISO 50001 Energiebeheersystemen
 • ISO 14001 Milieubeheersystemen – Vereisten
 • ISO 14971 Risicobeheer voor medische hulpmiddelen
 • ISO 10993 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm

Productgerelateerde richtlijnen en verordeningen

EU:

 • 93/42/EEC: Richtlijn voor medische hulpmiddelen
 • 1223/2009/EC: Verordening voor cosmetica
 • 1907/2006/EC: Verordening inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH) http://echa.europa.eu/
 • 1935/2004/EC: Verordening voor materialen en artikelen die bedoeld zijn voor voedselcontact
 • 2001/95/EC: Richtlijn voor algemene productveiligheid
 • 2011/65/EU: Richtlijn voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten (RoHSII)
 • 2012/19/EU: Richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)
 • 2006/66/EC: Richtlijn voor batterijen en accumulators en afval van batterijen en accumulators
 • 2008/1/EC: Richtlijn voor geïntegreerde vervuilingspreventie en beheersing
 • 2009/48/EC: Richtlijn voor de veiligheid van speelgoed 648/2004/EC: Verordening voor reinigingsmiddelen
 • 2006/95/EC: Laagspanningsrichtlijn
 • 528/2012/EC: Verordening inzake het op de markt brengen en gebruiken van biociden
 • 1272/2008/EC: CLP-verordening
 • 2009/28/EC: Stimuleren van het gebruik van energie van hernieuwbare bronnen

http://eur-lex.europa.eu

VS:

 • Consumer Product Safety Act 2008
 • FDA 21 CFR 820: regelgeving voor medische apparaten
 • FDA 21 CFR 176 – Componenten van papier en karton
 • De verordening Medical Device Reporting (MDR) (21 CFR 803)
 • Toxic Substances Control Act
 • Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act.
 • Federal Hazardous Substances Act (FHSA)
 • California Proposition 65 – Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Databases/ucm135680.htm

Australië/Nieuw-Zeeland:

 • TGO AS/NZS 2869-2008 Therapeutic Goods Order - Standaard voor tampons
 • AS/NZS ISO 8124 Standaard voor de veiligheid van speelgoed
 • NICNAS: National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
 • Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act 1989 (de Act).
 • Australian Consumer Law (ACL)
 • Australian Regulatory Guidelines for Medical Devices (ARGMD)
China:
 • SEPA-verordening nr. 7 van de Measures of Environmental Administration of New
 • Chemical Substances, “China REACH”
 • CFDA: Order 650: Verordening voor medische hulpmiddelen
 • CFDA: Verordening inzake hygiënetoezicht op cosmetica (1989)

Systeemgerelateerde richtlijnen

EU:
 • BfR Aanbevelingen voor materialen voor voedselcontact
 • BfR Richtlijnen voor de evaluatie van persoonlijke sanitaire producten
 • BfR Richtlijnen voor de evaluatie van sanitaire papierproducten
 • IFS Household and Personal Care Standard, 28/07/2011
 • BRC - British Consortium Standard, editie 3 2010
WW:
 • GMP - Good Manufacturing Practice
 • GLP - Good Laboratory Practice

Afkortingen

AOX - Adsorbable Organic Halides (adsorbeerbare organische halogeenverbindingen)
AS - Australian Standard (Australische standaard)
BAT - Best Available Technology (beste beschikbare technologieën)
BfR - Bundesinstitut for Riskobevertung (Federaal instituut voor risicobeoordeling, Duitsland)
BOD - Biological Oxygen Demand (biochemisch zuurstofverbruik)
CAS - Chemical Abstracts Service
CFDA - China Food and Drug Administration
COD - Chemical Oxygen Demand (chemisch zuurstofverbruik)
Cpk/Ppk - Procescapabiliteitsberekeningen
CSA - Canadian Standards Association
EC - Europese Commissie
EMS - Environmental Management System (milieubeheersysteem)
FDA - Food and Drug Administration VS
FSC - Forest Stewardship Council
GHG - Green House Gases (broeikasgassen)
GMO - Genetically Modified Organisms (genetisch gemodificeerde organismen, GGO)
GMP - Good Manufacturing Practice
IFS - International Featured Standards
ISO - International Organisation for Standardisation
IPPC/BAT - Integrated Pollution Prevention and Control/Best Available Technology
NICNAS - National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
NZS - New Zealand Standard
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RSPO - Roundtable of Sustainable Palm Oil
SDS - Safety Data Sheet
SEPA - State Environmental Protection Administration (China)
SFI - Sustainable Forestry Initiative
SPC - Statistical Process Control
TGO - Therapeutic Goods Order
TOC - Total Organic Carbon (totaal organische koolstof)
TSCA - Toxic Substances Control Act (VS)

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen