We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 287.9 (-5 SEK) on 23-Oct-2019 17:24

Select region


Global Site


Asian woman in laboratory

6.1 Wetgeving chemische stoffen

Alle geleverde goederen moeten voldoen aan de geldende wetgeving voor chemische stoffen.  Het kan zijn dat leveranciers moeten voldoen aan wetgeving voor chemische stoffen die gelden in andere delen van de wereld dan waar de goederen worden afgeleverd, omdat het Essity-product wereldwijd kan worden gedistribueerd.

Voorbeelden van wetgeving voor chemische stoffen:

  • REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Van leveranciers die binnen en buiten de EU leveren wordt verwacht dat ze de volle verantwoordelijkheid nemen voor het vooraf registreren, registreren, informeren en/of aanvragen van bevoegdheid, waar en wanneer dit nodig is. Dit geldt ook wanneer Essity in douanedocumenten wordt aangemerkt als importeur
  • Toxic Substances Control Act (TOSCA) (VS)
  • Vergelijkbare wetgeving als REACH en TOSCA in andere regio’s
  • Wetgeving voor biociden
  • Wetgeving voor voedselcontact
  • Wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de werkplek (gevaarlijke stoffen)
  • Wetgeving voor gevaarlijke goederen (voor transport)

Een niet-uitputtende lijst wetgevingen en afkortingen die relevant zijn voor Essity’s activiteiten is te vinden in Bijlage A3

6.2 Chemische stoffen die van speciaal belang zijn voor Essity

Essity heeft chemische stoffen aangewezen waarvoor speciale zorg moet worden gedragen en die daarom onderworpen zijn aan restricties. Een verwijzing naar deze lijst met stoffen is te vinden in Annex A2 via de volgende link: www.essity.com/gss.

In de productieprocessen kunnen specifieke omstandigheden voorkomen waardoor uitzonderingen van deze lijst noodzakelijk kunnen zijn. Uitzonderingen zullen gecommuniceerd worden aan en goedgekeurd worden door Essity.

De leverancier zal Essity op de hoogte stellen van alle wijzigingen aan de samenstelling van goederen en van alle wijzigingen aan de classificatie (conform CLP/UN-GHS).

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen