We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


IgorE-20150411-1430.jpg

4.1 Productveiligheidsbeoordeling

Essity beschikt over gedefinieerde procedures voor het beoordelen van de veiligheid van goederen en eindproducten voor het beoogde gebruik ervan.

Merchandise die aan Essity wordt verstrekt moet ook voldoen aan een veiligheidsbeoordeling waarin informatie over de merchandise en/of de materialen/componenten ervan doorgaans op dezelfde manier wordt vereist en beoordeeld als voor andere geleverde goederen.

Alle beoordelingsprocedures volgen de principes van algemene risicobeoordeling. Dit omvat elementen zoals het identificeren van gevaren, het beoordelen van blootstelling en het kenschetsen van risico’s.

Veiligheidsbeoordelingen zijn gebaseerd op wetgeving en standaarden die relevant zijn voor het type materiaal/component en de beoogde markt. Wetgeving in de volgende gebieden (maar niet beperkt tot deze gebieden) is van toepassing op het productportfolio van Essity:

 • Algemene productveiligheid
 • Chemische stoffen
 • Voedselcontact 
 • Cosmetica
 • Medische hulpmiddelen
 • Biociden
 • Elektrische apparatuur

Afhankelijk van het soort goederen wordt aan leveranciers gevraagd om vereiste informatie te verstrekken, zoals:

 • SDS (Safety Data Sheet) conform de relevante regelgeving (bijv. REACH-regelgeving) of andere relevante
 • veiligheidsinformatie wanneer een SDS niet van toepassing is
 • Informatie over beperkte stoffen
 • Technische productspecificatie
 • Volledige samenstellingslijst, waaronder CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) voor alle grondstoffen, additieven en onzuiverheden, bijv. overgebleven monomeren.
 • Informatie over toxicologische testen die al zijn uitgevoerd (bijv. celtoxiciteit, huidirritatie of gevoeligheidstesten)
 • Informatie over veiligheidsprestatie zoals brandscore, en nalevingstesten die zijn uitgevoerd (bijv. voor speelgoed en dispensers)
 • Productinformatieblad, conform de EU-wetgeving inzake cosmetica

Als de leverancier hieraan de voorkeur geeft, dan kan er een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden ondertekend die het gebruik van de gedetailleerde informatie beperkt tot de personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de productveiligheidsbeoordeling, en uitsluitend met het doel om de gezondheids- en veiligheidsaspecten van de goederen te beoordelen.

Essity hanteert beperkingen voor het gebruik van dierproeven en streeft ernaar om dierproeven tot het absolute minimum te beperken. We testen onze producten of goederen niet op dieren tenzij dit wettelijk verplicht is, en we verwachten van onze leveranciers dat zij een vergelijkbaar beleid hebben.  Leveranciers moeten Essity op de hoogte stellen wanneer er dierproeven worden gedaan op goederen die aan ons worden geleverd.

4.2 Restricties

Essity heeft chemische stoffen aangewezen waarvoor speciale zorg moet worden gedragen en die daarom onderworpen zijn aan restricties. Een verwijzing naar de lijst stoffen is te vinden in Annex 2.

De leverancier zal Essity op de hoogte stellen van alle wijzigingen aan samenstellingen van goederen en wijzigingen in de classificatie (volgens CLP/UN-GHS) van de componenten/stoffen die de goederen bevatten, omdat dit van invloed kan zijn op de relevante veiligheidsbeoordeling.

Naast de stoffen van bijzonder belang die hierboven worden beschreven, hanteert Essity ook aanvullende specifieke voorschriften voor verschillende soorten goederen, bijv. goederen bedoeld voor de productie van absorberende hygiëneproducten, parfums, merchandise enz. Deze voorschriften worden zoals gepast gecommuniceerd via de Essity-contactpersonen van de leverancier.

4.3 Voorkoming van besmetting en hygiënebeheersing

De productie van goederen voor Essity vinden plaats onder gecontroleerde omstandigheden. Er wordt een risicobeoordeling voor besmetting en gerelateerde maatregelen voor besmettingspreventie uitgevoerd in overeenstemming met de methodologieën in erkende standaarden/richtlijnen. De risicobeoordeling wordt steeds gecontroleerd/bijgewerkt wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in het productieproces om het risico op besmetting van goederen zoveel mogelijk te voorkomen, minimaliseren of elimineren.

4.3.1 Alle goederen (met uitzondering van industriële chemische stoffen en hulpstoffen 1,3

Voor alle goederen (met uitzondering van industriële chemische stoffen en hulpstoffen) omvatten de gecontroleerde omstandigheden onder andere besmettingspreventie en gecontroleerde hygiëneomstandigheden bij productie met grondstoffen, omgang met grondstoffen, tussenproducten en eindproducten.

De productie van goederen volgt de huidige GMP (Good Manufacturing Practice) die van toepassing is op het type goederen. De leverancier moet beschikken over erkende en passende standaarden voor hygiënebeheersing in zijn productieprocessen en faciliteiten (waaronder persoonlijke hygiëne en hygiënebeheersing van locatie en apparatuur).

4.3.2 Industriële chemische stoffen en hulpstoffen (1,3)

Industriële chemische stoffen en hulpstoffen worden geproduceerd volgens de gebruikelijke industrienormen in overeenstemming met eisen voor kwaliteit en traceerbaarheid die ten minste net zo streng zijn als die van ISO 9001.

Alle chemische stoffen moeten geleverd worden op het juiste niveau van zuiverheid en kwaliteit die vereist wordt door de relevante grondstofspecificatie (bijv. voor voedselcontact of technische kwaliteit, afhankelijk van het type chemische stof en

hoe de stof zal worden gebruikt). 


Industriële chemische stof verwijst naar alle chemische stoffen, bijvoorbeeld proces-chemicaliën en proceshulpmiddelen, met uitzondering van functionele additieven en hulpstoffen.

3 Hulpstoffen zijn chemische stoffen die niet direct deel uitmaken van het productieproces, bijv. reinigingsmiddel, onderhoudschemicaliën of verf.

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen