De belangrijkste activiteit van de Bo Rydin Foundation is het verstrekken van onderzoeksbeurzen. Daarnaast bieden we reisbeurzen voor promovendi die willen deelnemen aan wetenschappelijke conferenties en we geven ook beurzen voor het beste jaarlijkse masterproefschrift (30 punten).

In 2015 hebben we beurzen uitgegeven ter waarde van SEK 11 miljoen, waarvan SEK 10,5 miljoen bestemd was voor onderzoeksprojecten.

Onderzoeksraad

Onze Onderzoeksraad verzekert de wetenschappelijke kwaliteit en bepaalt welke onderzoeksprojecten gefinancierd verdienen te worden. De leden van de Onderzoeksraad zijn:

Eredoctoraten Bo Rydin, voorzitter

Professor Per-Ove Bäckström, Zweedse Landbouwuniversiteit, Umeå

Professor Thomas Hjertberg, Borealis AB, Stenungsund

Professor Gunilla Jönson, Universiteit van Lund, Lund

Director Jerker Karlsson, Essity Forest Products AB, Sundsvall

Universitair hoofddocent, Anita Teleman, Innventia AB, Stockholm

Universitair hoofddocent Rolf Andersson, secretaris en contactpersoon.

Onderzoeksbeurs

Onderzoeksvoorstellen van hoge wetenschappelijke kwaliteit worden gesubsidieerd wanneer het wetenschapsgebied aansluit op de aandachtsgebieden van Essity, zoals hygiëneproducten en bosbouwproducten. Een voorstel moet het volgende omvatten:

  • Omschrijving van het project (titel, samenvatting, achtergrond, onderzoeksdoel, verwacht resultaat, opzet, tijdsschema en budget)
  • Deelnemers (projectmanager, personeel, partners)
  • Contactgegevens

De Onderzoeksraad komt jaarlijks aan het eind van november samen om tot een beslissing te komen. Aanvragen voor onderzoeksprojecten worden tot uiterlijk 30 september aangenomen.

Reisbeurzen

De Foundation kent individuele reisbeurzen toe ter ondersteuning van promovendi die actief willen deelnemen aan wetenschappelijke conferenties op gebieden die door de Foundation worden gesteund. De aanvragen worden per ontvangst geëvalueerd en moeten het volgende omvatten:

  • Korte omschrijving van de conferentie
  • Reden voor deelname, met onder andere de manier waarop de deelnemer actief zal zijn
  • Budget
  • Contactgegevens

Prijs voor het beste masterproefschrift(ten minste 30 punten)

De Bo Rydin Foundation kent jaarlijks beurzen van ieder SEK 30.000 toe aan het beste masterproefschrift van het jaar. Voor werk dat door twee studenten samen is uitgevoerd, bedraagt de beurs SEK 20.000 per persoon. Het proefschrift moet binnen de strategische gebieden van Essity vallen: producten van persoonlijke hygiëne, tissuepapier of gezondheidszorg.

Masterproefschriften van hoge kwaliteit kunnen door de begeleiders worden genomineerd. De Foundation dient voor 30 september twee papieren exemplaren van het proefschrift te ontvangen, samen met opmerkingen en aanbevelingen van de begeleiding, het afdelingshoofd of dergelijke.