1. Doel
De basis van dit beleid is dat diversiteit bevorderlijk is voor innovatie, creativiteit en winstgevendheid.
 
2. Reikwijdte
Dit beleid is geldig binnen de hele organisatie van Essity, met inbegrip van alle wettelijke entiteiten binnen de Essity Groep.
 
3.1. Principes
Diversiteit verhoogt het bewustzijn over de organisatie en zaken van het bedrijf en leidt tot een efficiëntere organisatie. Daarom neemt Essity in het bijzonder het belang van diversiteit en ruime opvattingen onder haar werknemers in aanmerking, en streven we naar geslachtsgelijkheid.  
Alle collega’s worden met waardigheid en respect behandeld en iedereen krijgt de kans om zich in zijn of haar loopbaan te ontwikkelen. 
Essity hecht waarde aan en bevordert diversiteit onder haar medewerkers. 
Alle medewerkers worden geworven, geselecteerd, beoordeeld en beloond op basis van objectieve criteria, ongeacht hun geslacht, burgerlijke of ouderlijke status, etnische of nationale afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuigingen, politieke overtuigingen, leeftijd, lichamelijke beperking of andere categorieën die worden beschermd door relevante wetgeving.

3.2. Beschrijving van beleid
Het beleid wordt geïnterpreteerd en toegepast in het licht van Essity’s gedragscode en de wetgeving inzake geslachtsgelijkheid of diversiteit, zoals deze van kracht zijn op het gegeven moment.