Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 13-May-2021 13:00

Select region


Global Site


-

-

 • Je kunt een beschrijving van onze uitdagingen en wensen bekijken. Als jouw uitvinding aansluit op onze wensen kun je je voorstel bij ons indienen via ons Submission Portal. Allereerst vragen we je om de disclaimer in ons Submission Portal te accepteren en je contactgegevens te verstrekken zodat wij je kunnen benaderen over je inzending. In onze Template inzendingen omschrijf je je uitvinding door een aantal vragen te beantwoorden. Hierdoor kunnen we een beter begrip krijgen van je idee. Verstrek alleen NIET-vertrouwelijke informatie. Je idee is mogelijk vergelijkbaar met ideeën die Essity al onafhankelijk heeft ontwikkeld, en we willen misverstanden omtrent het eigendomsrecht vermijden. Om die reden adviseren we dat je je idee eerst beschermt met een patent(aanvraag) of ander intellectueel eigendomsrecht.
 • Nadat je idee is ingediend ontvang je direct een bevestiging per e-mail. Als we meer moeten weten om je idee te kunnen beoordelen, nemen we mogelijk contact met je op voor extra (niet-vertrouwelijke) informatie.
 • Elke inzending wordt beoordeeld door een klein team van Essity vanuit de relevante bedrijfs- en/of technische organisatie binnen ons bedrijf.
 • Binnen acht weken ontvang je een e-mail met de uitkomst van je evaluatie. Als jouw idee een goede kans maakt om opgenomen te worden in onze plannen, nemen we direct contact met je op.
 • Contactgegevens zijn essentieel zodat we kunnen reageren op je inzending.
 • Een goed, niet-vertrouwelijk overzicht van de voorgestelde oplossing en de unieke kenmerken en voordelen die deze oplossing biedt voor de klanten. We hebben ook informatie nodig over de status van je intellectuele eigendom. Er staan mogelijk specifieke criteria vermeld voor onze uitdagingen waaraan je moet voldoen.
 • Geen vertrouwelijke informatie indienen.
 • Ja. Patenten en andere vormen van intellectueel eigendom worden gebruikt om het eigendom vast te stellen en de wettelijke rechten van de eigenaren te beschermen bij verschillende soorten innovaties en werken. Voor jouw en onze bescherming wijzen we je inzending af als er een gebrek aan bescherming van intellectueel eigendom lijkt te zijn.
 • Ja, deze overeenkomst is ontworpen om jou en je rechten te beschermen en zorgt ervoor dat Essity’s lopende programma’s en projecten geen risico lopen.
 • In de beginfase zal er geen beloning zijn voor je inzending. Als Essity besluit om verder te gaan met jouw inzending gaan we verder met een wederzijds overeengekomen contract en gerelateerde commerciële voorwaarden, per geval opgesteld. De zakelijke relatie kan een aantal verschillende vormen aannemen.
 • Nee. Essity bekijkt uitsluitend niet-vertrouwelijke informatie bij het beoordelen van je inzending. Als we na onze eerste beoordeling van je inzending meer willen weten over je idee, nemen we contact met je op om de volgende stappen en eventuele vereiste overeenkomsten te bespreken.
 • Eerst ontvang je per e-mail een bevestiging dat we je inzending hebben ontvangen.
 • Elke inzending wordt beoordeeld door een klein team van Essity vanuit de relevante bedrijfs- en/of technische organisatie binnen ons bedrijf. Dit kan betekenen dat je inzending door meerdere organisaties van Essity wordt beoordeeld op technische kwaliteit of strategische zakelijke geschiktheid.
 • We doen ons best om zo snel mogelijk tot een besluit te komen. Het kan echter tot wel 8 weken duren voordat de eerste beoordeling is voltooid, vooral bij een technische uitvinding.
 • De soort zakelijke overeenkomst kan variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van de uitvinding en de zaken die Essity nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een licentie- of leveringsovereenkomst, overname van technologie enz.
 • Essity gebruikt deze gegevens voor communicatie over je inzending. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derde partijen tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.