De ontwikkeling van je loopbaan is niet eendimensionaal; het kan op verschillende manieren worden ervaren. Bij Essity geloven we dat iedere loopbaan uniek is en dat de meest effectieve manier om je capaciteiten te ontwikkelen wordt bereikt door een combinatie van leren door ervaring, theorie en andere mensen. Essity streeft ernaar nieuwe kansen te bieden zodat jij je kunt ontwikkelen en je volledige potentieel kunt verwezenlijken. 
 
Een loopbaan binnen ons bedrijf heeft meerdere dimensies. Ongeacht of een medewerker zich binnen zijn/haar huidige functie wil ontwikkelen, van baan wil veranderen of meer verantwoordelijkheid op zich wil nemen binnen de organisatie, streeft Essity ernaar om medewerkers te helpen hun ambities te bereiken in harmonie met de zakelijke wensen van het bedrijf. 
 
Wereldwijd prestatiesysteem (Global Performance System, GPS) 
Bij Essity willen we dat iedereen ziet op welke manier hij of zij bijdraagt aan de resultaten van het bedrijf. Daarom is prestatiemanagement essentieel. Het GPS is Essity’s manier om onze medewerkers kracht te geven door middel van verantwoordelijkheid en erkenning. Ons gelijkvormige proces voor prestatiebeoordeling versterkt de cultuur van openheid en transparantie waardoor Essity wordt gekenmerkt. Het draait erom de best mogelijke match te vinden tussen de prestaties en ambities van een medewerker, en met succes de strategische doelen van het bedrijf te bereiken. 
 
Individueel ontwikkelingsplan (Individual Development Plan, IDP)  
Individuele ontwikkelingsplannen (IDP’s) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van mensen en om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen uitgroeien tot hun volledige potentieel. Iedereen wordt aangemoedigd om de capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor huidige en toekomstige functies. Medewerkers nemen zelf het initiatief bij hun ontwikkeling, ondersteund door het bedrijf. Onze managers hebben interesse en begrip voor mensen, erkennen individuele verschillen en vinden het belangrijk om mensen in hun kracht te laten werken. Ze leveren de nodige middelen en bieden de mogelijkheden om te slagen. 
 
70/20/10   
Om er zeker van te zijn dat onze medewerkers de ontwikkeling krijgen die ze nodig hebben, hanteren we het trainingsmodel 70/20/10 voor leren en ontwikkelen. Aan de hand van onderzoek en vragenlijsten zien we dat werkende volwassenen het grootste deel van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor hun werk, opdoen op de werkplek en niet in het klaslokaal. 70% van de opleiding vindt tijdens het werk plaats via het dagelijkse werk, 20% is afkomstig uit interactie met anderen, en 10% wordt verzorgd door trainingen en opleidingen. 
 
Carrièrekompas 
Met het carrièrekompas kun je mogelijkheden verkennen om je loopbaan te sturen aan de hand van je ambities. Of je nu op zoek bent naar inspiratie om je binnen je huidige functie te ontwikkelen, een breder perspectief wenst op je loopbaan, of nieuwsgierig bent naar een andere functie; het carrièrekompas zal je hierbij helpen. Hier kun je verschillende functies en ervaringen verkennen om je sturing te geven bij je ontwikkeling en bij IDP-gesprekken. 
 
Leerkompas 
Terwijl jij achter het stuur stapt, zijn wij er om je tijdens je tocht te ondersteunen. Essity’s Leerkompas is de tool die je helpt leren, ontwikkelen en groeien. Via deze weg kun je leermogelijkheden verkennen die passen bij jouw leerplannen. Je neemt de controle over je eigen loopbaanontwikkeling, terwijl het Leerkompas je helpt met de nodige middelen om je ontwikkeling te bereiken.