1. Ik bevestig dat ik uitsluitend niet-vertrouwelijke informatie instuur met mijn inzending en ik ga ermee akkoord dat Essity het recht heeft om alle gegevens die ik heb verstrekt te beschouwen als niet-vertrouwelijke openbare informatie.
  2. Ik bevestig dat ik het recht heb om deze inzending te doen, dat ik ten minste 18 jaar oud ben en dat mijn inzending geen overtreding vormt van vertrouwelijkheid of andere verplichtingen aan derde partijen.
  3. Ik ga ermee akkoord dat Essity alle recht heeft te beslissen of het bedrijf al dan niet geïnteresseerd is in mijn inzending, en ik bevestig dat ik Essity’s beslissing niet zal betwisten.  Ik ga ermee akkoord dat Essity niet verplicht is mij uitleg te geven indien het bedrijf besluit om niet met mijn inzending verder te gaan, en ik ga er ook mee akkoord dat Essity niet verplicht is om eventuele materialen in mijn inzending terug te sturen.
  4. Ik ga ermee akkoord dat Essity geen verplichting heeft om mij informatie te verstrekken over de activiteiten met betrekking tot mijn inzending en ik erken en accepteer dat Essity zich mogelijk al onafhankelijk bezighoudt met activiteiten op hetzelfde gebied als dat van mijn inzending.
  5. Met uitzondering van mijn rechten onder geldige patenten of andere intellectuele eigendomsrechten, zie ik af van alle aanspraak die voortkomt uit mijn inzending met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw Essity-product of een aanpassing of verbetering van een bestaand Essity-product. 
  6. Ik erken dat ik bij het voltooien van mijn inzending gevraagd wordt om persoonsgegevens (waaronder naam en e-mailadres) en ik stem nadrukkelijk toe dat Essity het recht heeft om deze persoonsgegevens te verwerken en bewaren ter beoordeling van mijn inzending.
  7. Ik ga ermee akkoord dat indien mijn inzending de interesse van Essity wekt, ik mogelijk een verdere overeenkomst met Essity moet tekenen zodat eventuele vertrouwelijke informatie die vervolgens wordt gedeeld afdoende beschermd wordt.
  8. Ik ga ermee akkoord dat deze inzendingsovereenkomst de gehele overeenkomst vormt tussen Essity en mij met betrekking tot mijn inzending.
  9. Ik ga ermee akkoord dat de algemene voorwaarden van deze inzendingsovereenkomst beheerd worden door de Zweedse wetgeving en onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Stockholm.

Ik begrijp de overeenkomst en wens de registratie te voltooien (Stap 2 van 2)