Jaarlijkse organische verkoopgroei1

Hoger dan 3% 

Aangepast rendement op geïnvesteerd kapitaal2

Hoger dan 15% 

Beleid voor kapitaalstructuur

Een effectieve kapitaalstructuur hebben terwijl tegelijkertijd de toegang tot schuldfinanciering op de lange termijn wordt gegarandeerd. Er wordt bij de doelstelling rekening gehouden met de cashflow in relatie tot de nettoschuld om een goede 'investment grade-rating' te behouden.

Dividendbeleid 

Streeft ernaar om op de lange termijn stabiele en stijgende dividenden te bieden aan de aandeelhouders. Wanneer de cashflow uit huidige werkzaamheden het bedrag overschrijdt dat het bedrijf kan investeren in winstgevende uitbreiding op de lange termijn, en op voorwaarde dat het doel voor de kapitaalstructuur is behaald, wordt het overschot verdeeld onder de aandeelhouders.

1 Wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen uitgezonderd.

2Aangepast rendement op geïnvesteerd kapitaal is het verzamelde rendement op geïnvesteerd kapitaal en wordt berekend als de operationele winst over 12 maanden vóór amortisatie van overnamegerelateerde immateriële activa/EBITA, exclusief zaken die de vergelijkbaarheid beïnvloeden, als een percentage van het gemiddelde geïnvesteerde kapitaal voor de vijf meest recente kwartalen.