Meer bewust van duurzaamheid

Voor Essity’s Code Groen survey werd meer dan 10.000 respondenten in 10 verschillende landen gevraagd naar hun hun gedrag en perceptie rondom klimaatverandering sinds corona. De nadruk in het rapport ligt op wat mensen zelf doen om milieubewuster te leven.

Van de Nederlandse respondenten geeft 37 procent aan zich tijdens corona meer bewust te zijn geworden van het menselijke aandeel in klimaatverandering. Als gevolg hiervan is een groot deel van hen (75%) meer tijd gaan besteden aan zaken die een positieve impact hebben op het milieu. Voor 43 procent is dit zelfs 1 uur of meer per week extra. Nederlanders zeggen bijvoorbeeld meer te zijn gaan lopen of fietsen (56%), meer afval te zijn gaan recyclen (48%) en minder vlees te zijn gaan eten (44%). Aan de andere kant geeft een kwart (25%) van de Nederlandse respondenten ook aan dat de lockdown het hen soms ook moeilijk maakte duurzamer te leven, bijvoorbeeld omdat zij producten moesten laten thuisbezorgen in plaats van naar de winkel te kunnen.

Ondanks alles wat er speelt in de wereld en de grote onzekerheden die daar voor veel mensen bij komen kijken, is het mooi en hoopvol om te zien hoe de consument zich juist nu blijft inzetten voor duurzaamheid. Deze inzichten gebruiken wij als bedrijf om te kunnen begrijpen hoe wij consumenten kunnen helpen milieubewuster te handelen. Ook na de coronapandemie.” Aldus Gertie Eikenaar, Communications Director Essity Benelux.

Duurzaam boodschappen doen

Respondenten wereldwijd geven aan bereid te zijn 12 procent meer te betalen voor hun dagelijkse boodschappen, als ze daardoor meer milieuvriendelijke producten kunnen kopen. Ditzelfde geldt voor hygiëneproducten (12%), reizen (11%) en kleding (10%). En hoewel bekend om hun zuinigheid, zijn ook Nederlanders bereid in de buidel te tasten voor een beter milieu. Waar zij nu jaarlijks gemiddeld € 5.135 uitgeven aan boodschappen, zijn zij bereid om 11 procent meer uit te geven aan milieuvriendelijke alternatieven. Dit komt neer op zo’n € 565 extra per jaar, of bijna € 11 per week.

Van woord naar daad

Al met al blijkt dat één op de drie Nederlanders milieuvriendelijker is gaan leven sinds de coronapandemie en dat bijna iedereen uit deze groep (92%) van plan is die duurzame levensstijl ook vast te houden. Deze cijfers worden ook ondersteund door een vergelijkbaar onderzoek dat de NOS onlangs liet uitvoeren. Toch ligt hier een uitdaging: in recente berichtgeving in de media wordt steeds duidelijker dat goede voornemens op de tocht komen te staan en dat ons consumptiepatroon langzaam weer de oude wordt. Zo schreef het NRC onlangs een artikel waaruit bleek dat de klimaatwinst die de coronacrisis met zich meebracht, in Nederland alweer grotendeels ongedaan is gemaakt. Kortom: we willen wel, maar doen we het ook?

Het is heel positief dat steeds meer mensen de motivatie hebben om hun gedrag te verduurzamen. Dat het nog niet iedereen lukt dat ook consequent te doen, is begrijpelijk. De motivatie voor zo'n verandering komt in golven. Daarnaast hebben wij mensen regelmatig conflicterende motivaties. Je wilt minder vlees kopen, maar óók het gemak van recepten die je goed kent. Soms wint het een, soms het ander,” zegt Tim Versnel, Senior Behavioural Design Lead & Trainer bij SUE Behavioural Design.

Om te veranderen is het van belang je momenten van piekmotivatie goed te benutten. Heb je net een docu gezien waardoor je voelt: het moet anders? Zoek dan bijvoorbeeld een paar duurzame recepten op en sla ze op in je telefoon. Zo maak je het je toekomstige zelf, -die gehaast in de supermarkt staat-, gemakkelijk genoeg om toch de duurzame keus te maken."

Neem voor meer informatie contact op met Gertie Eikenaar, communications director Benelux (Gertie.Eikenaar@essity.com of +31 6 5124 8386) of Iris Velthuijzen van Het PR Bureau (iris.velthuijzen@hetprbureau.nl of +31 20 670 2232).

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Code Groen - Zorgt corona voor een omslag in duurzaamheid?’ is uitgevoerd door internationaal onderzoeksbureau United Minds in opdracht van het wereldwijde hygiëne en gezondheidsbedrijf Essity. In het onderzoek zijn gedragingen en percepties rondom klimaatverandering getoetst onder meer dan 10.000 respondenten in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd in de zomer van 2021.