Leerlingen houden boodschap op
 
Zeven op de tien leraren (67%) geven aan klachten te ontvangen van leerlingen over de hygiëne op school. De helft wordt hier zelfs op aangesproken door de ouders. Dit leidt ertoe dat kinderen het toilet op school het liefst zoveel mogelijk mijden. Ruim de helft (51%) van de basisschoolleerlingen geeft aan dat zij liever niet op school naar de wc gaan. Bij middelbare scholieren is dit zelfs 59 procent. Ook ouders valt dit op; 46 procent merkt regelmatig dat hun kind de grote boodschap ophoudt totdat hij of zij thuis is. De grootste klachten zijn stank op het toilet (85%) en vieze wc-brillen (76%). Bovendien heeft 43 procent van de leerlingen regelmatig moeite met opletten in de les omdat zij naar het toilet moeten maar liever niet willen gaan.
 
Jonge kinderen meest kwetsbaar
 
Michael Groeneweg, kinderarts voor maag-, darm-, en leverziekten bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, herkent dit probleem: “Onhygiënische toiletten op scholen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van leerlingen. Met name de jongste kinderen zijn hier kwetsbaar voor. Zij zijn vaak pas net, of nog niet helemaal, zindelijk. Voor hen kan het spannend zijn om op school naar het toilet te gaan. Vieze toiletten helpen dan niet mee en kunnen een reden zijn dat kinderen hun behoefte zo lang mogelijk ophouden, met een natte broek als gevolg. We zien dan ook regelmatig dat zij een terugval krijgen in hun zindelijkheid. Maar ook voor oudere kinderen met bijvoorbeeld ontlastingsproblemen kunnen onhygiënische wc’s consequenties hebben. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit probleem.”
 
Verandering van gedrag
 
Ook ouders zijn bezorgd over de impact van slechte hygiëne in de schoolgebouwen. Bijna een kwart van de ouders denkt dat een verbeterde hygiëne zal leiden tot minder ziekmeldingen onder de leerlingen. Een ruime meerderheid (63%) vindt dan ook dat hygiëne hoger op de agenda moet komen. Op dit moment is er op scholen weinig aandacht voor toilethygiëne. Bij slechts een klein deel (24%) is dit een vast onderdeel van het lesprogramma. Bovendien merken leraren (46%) dat kinderen niet goed weten hoe zij het toilet schoon en hygiënisch moeten houden.
 
Gertie Eikenaar, communicatiedirecteur bij Essity Benelux: “Toiletten worden niet schoon achtergelaten en leraren geven aan dat kinderen niet weten hoe dit moet. Wij zien hier een kans voor verbetering. De oplossing zit wat ons betreft niet zozeer in het nog vaker schoonmaken van de toiletten, maar met name in verandering van gedrag. Door openlijk te praten over toilethygiëne en kinderen te leren hoe zij het toilet schoon achterlaten na een bezoek kan er al een boel verbeteren. We vinden het, als hygiëne- en gezondheidsbedrijf, belangrijk om aandacht te vragen voor dit probleem. Een volgende stap voor ons is om te kijken hoe wij scholen kunnen helpen de juiste middelen te ontwikkelen, zoals educatiematerialen, waarmee zij kinderen op een leuke manier kunnen inspireren en informeren over het belang van een goede toilethygiëne.”
 
Over het onderzoek
 
Het onderzoek naar de hygiëne op Nederlandse scholen is in april 2018 uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van het wereldwijde hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity. In het onderzoek zijn leraren van het basis- en voortgezet onderwijs, kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud en ouders met een kind tussen de 5 en 16 jaar oud gevraagd naar hun ervaringen met de hygiëne op scholen. In totaal namen 630 leraren, 452 leerlingen en 626 ouders deel aan het onderzoek.
 
EINDE PERSBERICHT
 
Neem voor meer informatie contact op met Gertie Eikenaar, communications director Benelux (Gertie.Eikenaar@essity.com of +31 6 5124 8386 of +31 30 6984 638) of Isabelle Storms van Het PR Bureau (isabelle@hetprbureau.nl of +31646606392).
 
Over Essity
 
Essity is een vooraanstaand internationaal hygiëne- en gezondheidsbedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van welzijn met producten en oplossingen voor dagelijks gebruik. De naam Essity is een combinatie van de woorden essentials en necessities. Ons duurzame businessmodel creëert waarde voor mens en natuur. Verkoop vindt plaats in ca. 150 landen via de toonaangevende internationale merken TENA en Tork, en andere sterke merken waaronder Jobst, Leukoplast, Libresse, Tempo, Edet, Cutimed, Delta-Cast, Actimove, Demak’Up en Plenty. Essity heeft ca. 48.000 medewerkers en de netto-omzet in 2017 bedroeg ca. SEK 109 miljard (EUR 11,3 miljard). Het hoofdkantoor bevindt zich in Stockholm, Zweden, en Essity staat genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. Ga voor meer informatie naar www.essity.com.