Hoewel Nederland niet slecht scoort op de internationale ladder als het gaat om openheid rondom gezondheidsissues, zitten bepaalde onderwerpen ook hier nog altijd in de taboesfeer:

1) Menopauze: onderbelicht in onze maatschappij - Ondanks dat iedere vrouw er vroeg of laat mee te maken krijgt, vindt de meerderheid van de Nederlandse vrouwen (58%) dat er binnen onze maatschappij onvoldoende aandacht is voor de menopauze. Terwijl dit veel vrouwen in de weg zit in hun dagelijkse activiteiten. Zo geeft een derde van de vrouwen in de menopauze (31%) aan in het afgelopen jaar een feestje of etentje geskipt te hebben vanwege klachten door de overgang, gevolgd door gebruik van het openbaar vervoer (27%) en de sportschool (27%). Vrouwen zijn bovendien slecht geïnformeerd over de overgang, slechts een kwart (26%) geeft aan goed op de hoogte te zijn van mogelijke gezondheidsklachten rondom de overgang. Toch vinden vrouwen het zelf niet lastig om hierover te praten, slechts 6 procent vindt dit onprettig.

2) Urineverlies: schaamte overheerst - Van verschillende gezondheidsissues, hebben Nederlandse vrouwen het meest moeite met het bespreken van urineverlies (21%). Schaamte is voor bijna de helft (45%) de reden om dit voor zichzelf te houden. Daarnaast zijn veel vrouwen (38%) bang om als onhygiënisch gezien te worden en hebben zij het gevoel dat alleen ouderen hieraan zouden moeten lijden (27%).

3) Depressie: lijden in stilte - Veel mensen lijden in stilte aan depressieve klachten; na urineverlies komt depressie dan ook naar voren als minst besproken gezondheidsklacht (19%) onder vrouwen. En dat terwijl maar liefst de helft (49%) van de vrouwen die kampen met depressiviteit zich hier in het afgelopen jaar dusdanig naar door heeft gevoeld dat zij een feestje of etentje hebben geskipt, gevolgd door werk of school (39%) en gebruik van het openbaar vervoer (31%).

4) Menstruatie: belangrijke rol voor de overheid - Ondanks dat het de afgelopen periode een veelbesproken onderwerp is, zit menstruatie nog steeds in de taboesfeer. Opvallend is dat maar een klein deel (22%) van de Nederlandse vrouwen menstruatieklachten met haar partner bespreekt. Met vriend(inn)en wordt hier een stuk makkelijker over gesproken (59%). Ook met kinderen is dit niet een onderwerp wat snel op tafel wordt gelegd (28%). Vrouwen zien een belangrijke rol voor de overheid in het bestrijden van dit taboe; bijna de helft vindt dat de overheid menstruatieproducten beter toegankelijk moet maken (46%) en dat het een standaard onderdeel moet worden in onderwijsprogramma’s (42%).

Bewustzijn vergroten

“Als één van ‘s werelds grootste hygiëne- en gezondheidsbedrijven voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de strijd tegen taboes op dit gebied. Niet alleen door oplossingen te bieden met onze producten, maar ook door het doen van onderzoek. Met het delen van kennis en inzichten streven wij ernaar het bewustzijn rondom deze taboes te vergroten en het stigma te verminderen”, aldus Gertie Eikenaar, communicatiedirecteur bij Essity Benelux. “Er wordt gepraat, maar dat mag nog meer, nog vaker en nog openlijker. Samen met onze merken Tena en Libresse zetten wij ons ervoor in om meer awareness te creëren rondom gezondheidsissues bij vrouwen. Een voorbeeld hiervan is de recente Libresse podcast ‘Baarmoederverhalen’.”

Lees hier meer over het Essentials Initiative onderzoek.