Essity B 235.9 (+4.3 SEK) on 30-Sep-2023 17:29

Merken


Duurzaamheid


GPS (Global Performance System)

Bij Essity willen we dat iedereen ziet op welke manier hij of zij bijdraagt aan de resultaten van het bedrijf. Daarom is prestatiemanagement essentieel. 

Het GPS is Essity’s manier om onze medewerkers kracht te geven door middel van verantwoordelijkheid en erkenning. Ons gelijkvormige proces voor prestatiebeoordeling versterkt de cultuur van openheid en transparantie waardoor Essity wordt gekenmerkt. Het draait erom de best mogelijke match te vinden tussen de prestaties en ambities van een medewerker, en met succes de strategische doelen van het bedrijf te bereiken.
 

Wat is het GPS?

  • Een systeem dat binnen alle bedrijfsgroepen wordt gebruikt
  • Duidelijke doelen en verwachtingen
  • Een-op-eengesprekken over ontwikkeling en doelen
  • Voortdurend feedback geven/aannemen
  • Model voor alle groepen in alle landen

Individuele ontwikkelingsplannen (IDP’s) spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van mensen en om ervoor te zorgen dat medewerkers kunnen uitgroeien tot hun volledige potentieel.

Iedereen wordt aangemoedigd om de capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor huidige en toekomstige functies. Medewerkers nemen zelf het initiatief bij hun ontwikkeling, ondersteund door het bedrijf. Onze leiders hebben oprecht interesse en begrip voor mensen, erkennen individuele verschillen en het belang van kracht geven, leveren de nodige middelen en bieden de mogelijkheden om te slagen.